toelichting-2010-22dec-fig1

Om vergelijking tussen landen mogelijk te maken, rekent de OESO de uitgaven per deelnemer met behulp van koopkrachtpariteit (een vergelijking van de relatieve koopkracht in verschillende landen) om tot met elkaar vergelijkbare bedragen.