Grootste prijsveranderingen oktober 2008

Ten opzichte van vorige maand

De prijzen van motorbrandstoffen zijn in oktober sterk gedaald. De benzineprijzen daalden het sterkst. Een dergelijke scherpe prijsdaling is de afgelopen dertig jaar niet voorgekomen. Dieselolie en LPG noteerden de sterkste prijsdaling van de afgelopen vijf jaar. Dat komt door de daling van de olieprijzen op de wereldmarkt. Ook aardappelen en vers fruit waren in oktober goedkoper dan een maand eerder.

Ten opzichte van een jaar eerder

Een aantal voedingsmiddelen zijn in het afgelopen jaar flink in prijs gestegen. Vooral spijsoliën, schelp- en schaaldieren en rijst waren fors duurder dan in oktober vorig jaar. De sterke prijsstijging van de levering van gas heeft te maken met de halfjaarlijkse aanpassing. In juli 2008 zijn de nieuwe gasprijzen vastgesteld. Ziekenhuiszorg buiten basisverzekering was bijna een derde duurder dan een jaar eerder. Deze tarieven worden jaarlijks in januari aangepast.

Consumentenprijzen motorbrandstoffen, index 2006=100

prijsontwikkeling motorbrandstoffen

Bronnen:

Grootste prijsveranderingen

StatLine, Consumentenprijzen