Maandelijkse geïntegreerde statistiek over de werkzame en werkloze beroepsbevolking: gebruikte methode

(Sociaal-economische maandstatistiek, 2003/7, blz. 16-23) De nieuwe methode voor de maandelijkse cijfers over de werkzame en werkloze beroepsbevolking start met het schatten van voortschrijdende driemaandsgemiddelden over de beroepsbevolking door herweging van de herontworpen Enquête Beroepsbevolking. De geschatte cijfers over de werkzame beroepsbevolking worden vervolgens op macroniveau geïntegreerd met de kwartaalcijfers van de Arbeidsrekeningen.