Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sPrijzenCijfersExtra > Indexeringsmodule huurprijsaanpassing

Indexeringsmodule huurprijsaanpassing

Met deze toepassing kunt u huurprijsaanpassingen berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector, waarvan de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindices (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit staat in uw huurcontract. Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is EUR 710,68.

Overigens kan deze toepassing ook gebruikt worden voor het berekenen van andere prijsaanpassingen die geïndexeerd worden op basis van de consumentenprijsindex (b.v. voor de huurprijsaanpassingen van bedrijfsruimten).
Voor woningen in de sociale sector wordt de maximale huurverhoging jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over deze huurverhoging treft u aan op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

Het CBS adviseert om bij nieuwe huurcontracten of herziening van bestaande contracten de huren aan te passen op basis van de reeks CPI Alle huishoudens en hierbij te kiezen voor het meest recente basisjaar.

De indexeringsmodule huurprijsaanpassing kan gebruikt worden voor de berekening van de huurprijs en andere periodieke betalingen met de correcte consumentenprijsindices. Indien van toepassing, lees voor het invullen van de huuraanpassingsmodule eerst zorgvuldig uw huurcontract door.

Het meest actuele CPI-cijfer is van oktober 2015
*) voorlopig cijfer
Het cijfer voor november  2015 is beschikbaar vanaf 10-12-2015.

Vanaf 2016 wordt in de consumentenprijsindex (CPI) en in de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) een meer gedetailleerde classificatie van goederen en diensten gebruikt. Op hetzelfde moment wordt ook het referentiejaar aangepast naar 2015=100. De eerste uitkomsten volgens de nieuwe reeks worden gepubliceerd op 11 februari 2016. De wijziging van het referentiejaar zal tegen die tijd ook in de indexeringsmodule huurprijsaanpassing doorgevoerd worden. Meer informatie leest u hier.

Afronding resultaten

In de berekening van de huurprijsaanpassing worden indexcijfers met twee cijfers achter de komma (decimalen) op elkaar gedeeld. Het resultaat (de vermenigvuldigingsfactor) wordt met drie decimalen weergegeven. Het van de vermenigvuldigingsfactor afgeleide percentage waarmee het ingevulde bedrag wordt aangepast, is gepubliceerd met één decimaal.

Op deze manier wordt ook de inflatie berekend: indexcijfers worden met twee decimalen gepubliceerd, inflatiecijfers (percentages) worden met één decimaal gepubliceerd.

De berekeningsmethodiek van de Consumentenprijsindex rechtvaardigt het publiceren van inflatiecijfers met meer dan één decimaal niet. Voor de berekening van de inflatie worden toch indexcijfers met twee decimalen gebruikt, om onnodige afrondingsfouten te voorkomen.