Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeMethoden > Overzicht

Methoden

Het CBS beschrijft, hoe het de kwaliteit van zijn producten en diensten waarborgt. Hierbij conformeert het CBS zich aan internationale codes en modellen. De toepassing van degelijke, wetenschappelijk verantwoorde, statistische methoden speelt een wezenlijke rol bij het realiseren van de vereiste kwaliteit van de statistische output.

Hieronder staan alle relevante begrippen die gehanteerd worden binnen de statistieken en in de rapportages van de onderzoeksresultaten van het CBS.

Dit is een overzicht van alle indelingen die ten grondslag liggen aan de CBS-onderzoeken en de uitkomsten daarvan.

Deze pagina bevat een overzicht per CBS-onderzoek van:
- het doel;
- de onderzoekspopulatie;
- de waarnemingseenheid;
- de eventuele steekproefomvang;
- de respons;
- de gehanteerde ophogings- en wegingsmethode;
- de frequentie van het onderzoek en van publicatie.

Deze reeks beschrijft gevalideerde statistische methoden die op het CBS gebruikt worden. Het gaat om algemene methoden op het gebied van verzamelen, bewerken, publiceren en analyseren van gegevens.

In deze rubriek staan studies over methoden, processen en informatietechnologische- en conceptuele onderwerpen die relevant zijn voor het werkterrein van het CBS. Verder staan hier proefschriften op het werkterrein van het CBS en verslagen van onderzoeken naar de kwaliteit van de statistiek.