Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020
Verschil in aantal uitkeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet ten opzichte van de vorige maand voor de periode mei 2019 tot en met mei 2020. Deze mutaties zijn uitgesplitst naar provincie en landsdeel.