Omzetindex van Noordzeegarnalen

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)
Omzetindex van Noordzeegarnalen verkocht in een groot deel van de Nederlandse supermarkten. Het CBS beschikt over transactiedata (scannerdata) van een groot deel van de supermarkten in Nederland. Deze data worden gebruikt als input voor de consumentenprijsindex. Een aantal supermarkten heeft in deze samenwerking aangegeven dat hun gegevens ook voor statistisch onderzoek gebruikt mogen worden. Alleen de gegevens van deze supermarkten zijn gebruikt om de omzetindex van Noordzeegarnalen te berekenen. De omzetindices zijn berekend door middel van een ‘unit-valuemethode’. De maand januari 2013 is op 100 gesteld.

Downloads