Top-10 wegvakken met hoogste verkeersintensiteiten,2017

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.
De verkeersintensiteit, het gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast aantal meetpunten passeert, was in 2017 bijna 1% hoger dan in 2016.