Maatwerk - Kiesgerechtigde bevolking

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.
Gemeenten waar op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezing wordt gehouden zijn niet in de tabel opgenomen. De schatting is gemaakt op basis van de voorlopige bevolking per gemeente op 1 januari 2018. Er is rekening gehouden met de de geldende regels voor het bepalen van de kiesgerechtigde bevolking behalve met de regels met betrekking tot niet-EU-burgers die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst).