Van opvang naar integratie

Deze tabellenset hoort bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.
Voor een beschrijving van de populatie, een toelichting op de methode en uitleg van de begrippen verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 van de rapportage.