IT-dienstverlening sterker in de min dan gemiddeld in Europa

Sinds het begin van de crisis eind 2008 heeft de IT-dienstverlening in ons land het zwaarder te verduren gehad dan gemiddeld in Europa. Dit is terug te zien in de omzet- en prijsontwikkelingen en het aantal faillissementen sindsdien.

Omzet IT-dienstverlening al zes kwartalen negatief

De omzet van de IT-sector daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was het zesde achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet afnam. Ondanks het potentieel van IT voor efficiency en innovatie staan de bestedingen aan IT als gevolg van de crisis al enkele jaren onder druk. In andere Europese landen speelt dit minder. De gemiddelde omzet van de IT-sector binnen de Europese Unie (EU) steeg onafgebroken sinds het tweede kwartaal in 2010.

Omzetontwikkeling IT-dienstverlening

Omzetontwikkeling IT-dienstverlening

Belangrijke dienstverlenende sector voor economie

In 2011 was de omzet van de IT-dienstverlening in ons land goed voor een bijdrage van ongeveer 4 procent aan het bruto binnenlands product (bbp). Bedrijven die in deze sector werkzaam zijn, houden zich bezig met softwareontwikkeling, beheer van computerfaciliteiten, advies op het gebied van IT en overige IT-dienstverlening.

Opnieuw daling prijzen

In het tweede kwartaal van 2013 waren diensten op het gebied van IT-dienstverlening 2,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. Sinds het eerste kwartaal van 2011 dalen de prijzen nagenoeg onafgebroken. Deze prijsontwikkeling verschilt aanzienlijk met de gemiddelde prijsontwikkeling van de IT-sector in Europa. Het gemiddelde prijsniveau van de IT-sector in de Europese Unie steeg het afgelopen jaar zelfs.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening

Aantal faillissementen hoger dan ooit

In het tweede kwartaal van 2013 gingen er 60 IT-dienstverleningsbedrijven failliet. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest, vorig jaar gingen in dezelfde periode 35 bedrijven failliet.

Faillissementen IT-dienstverlening

Faillissementen IT-dienstverlening

Omzetverwachtingen voor vierde kwartaal positief

Uit de Conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat de ondernemers positief gestemd zijn over de omzet in het vierde kwartaal. Bijna de helft verwacht dat de omzet zal toenemen. Per saldo verwachten de IT-bedrijven minder personeel in te moeten zetten en dat de prijzen ongeveer gelijk blijven.

Verwachtingen van ondernemers IT-dienstverlening

Verwachtingen van ondernemers IT-dienstverlening

Stijn Krzeszewski

Bronnen: