Trend in ontwikkelingen multifunctionele landbouw

Verandering van vraagstelling en waarnemingsmethode (overgang van papieren naar elektronische opgave) kunnen invloed hebben gehad op de uitkomsten. Hierdoor dienen de cijfers niet in absolute zin gebruikt te worden. De richting van de trends is echter eenduidig.