Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om dit te meten heeft SZW in 2005 opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren, en deze in de daaropvolgende jaren te laten volgen door vervolgmetingen. Deze publicatie geeft de voorlopige uitkomsten voor de tweede vervolgmeting. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.