Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafvalstoffen Nuttige toepassing en eindverwerking Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsafval (1 000 ton)
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 271
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 271
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 246
Niet-chemisch afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 246
Niet-chemisch afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Metaalafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Metaalafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Glasafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Glasafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Kunststof-, rubberafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Kunststof-, rubberafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Houtafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Houtafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Textiel-, lederafval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Textiel-, lederafval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Dierlijk, plantaardig afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 1
Dierlijk, plantaardig afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 2
Gemengd afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 2
Gemengd afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Slib Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 135
Slib Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 135
Slib Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 106
Mineralen, steenachtig afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 106
Mineralen, steenachtig afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 25
Chemisch afval Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 25
Chemisch afval Totaal eindverwerking 360 Waterleidingbedrijven 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Het totaal aan bedrijfsafvalstoffen, chemisch en niet chemisch, zijn vermeldt onder “Totaal naar verwerking”.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn tot en met 2020 definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2021 worden eind april 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.