Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Gebouwsoort Bestemming bedrijfsgebouwen (SBI 2008) Regio's Perioden Bouwvergunningen totaal (aantal) Bouwkosten totaal (1 000 euro) Nieuwbouw Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (aantal) Nieuwbouw Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 euro) Nieuwbouw Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m³) Nieuwbouw Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m²) Overig Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen (aantal) Overig Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen (1 000 euro)
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2022 3e kwartaal* 1.584 1.759.112 723 1.254.045 15.249 2.124 861 505.067
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 218 109.209 116 75.359 907 145 102 33.851
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 415 548.728 212 454.773 4.809 737 203 93.955
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 571 572.974 220 338.584 3.363 557 352 234.391
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 379 528.201 175 385.330 6.170 686 204 142.870
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2022 3e kwartaal* 287 93.306 178 65.850 2.176 379 108 27.456
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 50 . 25 4.407 117 20 25 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 79 . 50 11.950 400 69 29 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 87 31.865 50 23.205 720 121 37 8.660
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 71 32.132 53 26.288 940 169 17 5.844
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2022 3e kwartaal* 381 355.317 203 217.665 3.320 442 178 137.652
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 53 32.633 32 24.840 356 53 21 7.794
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 122 109.912 68 78.992 1.213 165 54 30.920
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 118 106.766 54 62.455 700 97 64 44.311
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 88 106.006 50 51.379 1.051 127 38 54.627
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2022 3e kwartaal* 283 239.866 73 130.824 1.595 207 210 109.042
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 42 15.285 13 7.348 107 18 29 7.938
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 59 100.381 25 88.823 1.111 130 34 11.559
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 115 97.639 20 25.515 261 41 95 72.124
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 66 26.561 15 9.139 116 18 51 17.422
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2022 3e kwartaal* 125 508.333 71 463.789 5.749 638 54 44.544
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 14 5.753 11 5.534 107 17 3 219
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 32 203.627 17 187.905 1.596 261 16 15.722
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 51 87.615 26 67.085 578 97 26 20.529
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 27 211.337 17 203.264 3.469 262 10 8.073
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2022 3e kwartaal* 133 174.161 77 144.381 1.439 236 55 29.780
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 18 12.650 14 . 122 20 3 .
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 35 37.921 23 . 292 62 12 .
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 49 91.568 28 79.991 747 118 21 11.577
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 31 32.022 12 23.327 279 35 19 8.695
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2022 3e kwartaal* 14 10.026 4 2.773 12 2 10 7.253
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 2 . 1 . 6 1 1 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 3 . 2 . 1 0 1 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 9 8.496 1 . 5 1 8 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2022 3e kwartaal* 93 110.006 34 71.956 271 69 59 38.050
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 8 6.557 4 . 16 4 4 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 21 12.247 7 7.666 31 9 14 4.582
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 38 48.368 13 30.029 114 30 25 18.339
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 26 42.833 10 . 110 26 16 .
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2022 3e kwartaal* 126 166.031 35 91.028 373 98 91 75.003
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 9 10.129 5 9.280 34 4 4 849
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 31 40.822 9 31.280 96 27 22 9.543
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 51 61.970 13 24.206 117 29 38 37.764
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 34 53.110 7 26.262 126 38 27 26.848
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2022 3e kwartaal* 143 102.066 47 65.780 314 54 96 36.286
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 22 15.526 9 . 43 7 12 .
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 32 23.652 11 16.078 69 12 21 7.574
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 52 38.688 15 . 121 23 37 .
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 37 24.201 11 . 81 11 26 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2022 3e kwartaal* 548 289.973 268 149.199 4.350 618 280 140.774
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 94 23.523 46 10.581 300 47 49 12.942
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 146 62.558 70 25.195 733 113 76 37.363
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 168 79.302 75 41.219 1.219 183 93 38.083
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 140 124.589 78 72.203 2.098 275 62 52.386
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2022 3e kwartaal* 282 90.025 176 . 2.163 376 106 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 49 . 24 . 116 20 25 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 78 18.190 50 11.950 400 69 28 6.240
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 86 . 50 23.205 720 121 36 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 70 . 52 . 928 166 17 5.844
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2022 3e kwartaal* 133 98.723 44 35.491 1.010 111 89 63.232
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 24 . 10 . 96 15 13 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 39 . 11 . 224 27 27 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 35 16.811 9 . 103 12 26 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 36 . 13 20.604 586 57 23 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2022 3e kwartaal* 40 . 13 3.489 89 12 28 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 9 1.935 4 734 23 4 5 1.201
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 7 4.165 4 1.039 30 3 3 3.126
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 12 3.170 1 . 4 1 11 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 12 . 3 . 33 4 9 10.166
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2022 3e kwartaal* 54 49.064 24 . 699 67 31 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 7 . 5 . 59 7 2 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 9 4.345 1 . 8 1 8 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 24 . 11 . 112 15 13 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 14 . 7 23.892 520 44 8 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2022 3e kwartaal* 24 27.186 6 . 306 39 17 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 8 6.493 3 3.511 72 13 5 2.982
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 7 15.180 2 . 229 25 4 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 7 . 1 . 6 1 5 1.935
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2022 3e kwartaal* 15 . 5 2.349 82 13 9 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 3 . 2 . 5 1 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 4 . 0 0 0 0 4 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 5 . 2 . 51 10 3 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 2 . 1 . 26 2 1 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende bouwvergunningen en de geschatte bouwkosten van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar aard werkzaamheden (nieuwbouw en overig), naar gebouwsoort, naar bestemming (SBI 2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren tot en met het derde kwartaal van 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf het vierde kwartaal van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 november 2022:
De cijfers van het derde kwartaal 2021 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal 2022 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na het verslagkwartaal gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde verslagkwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwvergunningen totaal
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; totaal.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten totaal
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; totaal.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Nieuwbouw
Bouwvergunningen verleend voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen (oprichten en heroprichten op een nieuwe fundatie).
Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; nieuwbouw.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; nieuwbouw.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
De inhoud van nieuwbouw bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
Oppervlak van nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Overig
Bouwvergunningen verleend voor bestaande bedrijfsgebouwen, zoals herstel, verbouw en uitbreiding.
Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; overige werkzaamheden.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; overige werkzaamheden.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.