Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 2.118.140 1.690.410 192.380 96.050 67.580 34.985 21.180 7.290 1.637.865 480.275
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 3e kwartaal* 1.373.485 1.064.545 134.705 66.360 51.150 27.830 17.350 5.935 1.066.845 306.640
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal* 2.006.185 1.591.550 185.165 93.595 65.900 34.205 20.700 7.100 1.628.045 378.145
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 77.830 39.355 20.965 11.945 3.585 1.205 590 120 69.920 7.910
01 Landbouw 2022 3e kwartaal* 76.235 38.205 20.730 11.825 3.535 1.185 575 120 68.725 7.510
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 17.535 7.960 5.350 2.825 930 260 145 35 15.520 2.015
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022 3e kwartaal* 2.230 1.300 635 250 35 5 5 0 1.985 245
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022 3e kwartaal* 9.260 3.515 2.890 1.930 630 160 85 25 8.175 1.085
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022 3e kwartaal* 2.590 1.075 775 485 165 50 30 5 2.280 305
01132 Teelt van groenten onder glas 2022 3e kwartaal* 715 210 160 105 110 70 40 15 400 315
01133 Teelt van paddenstoelen 2022 3e kwartaal* 200 70 45 25 25 15 10 5 105 95
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022 3e kwartaal* 5.760 2.165 1.905 1.320 335 25 5 0 5.390 370
0116 Teelt van vezelgewassen 2022 3e kwartaal* 60 55 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 5.985 3.095 1.820 640 260 95 55 10 5.310 675
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2022 3e kwartaal* 395 240 100 35 15 5 0 0 355 40
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022 3e kwartaal* 1.360 470 355 215 165 85 55 5 965 400
01193 Teelt van voedergewassen 2022 3e kwartaal* 4.050 2.300 1.305 365 75 5 0 0 3.845 205
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2022 3e kwartaal* 180 85 60 25 5 5 0 0 145 30
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 2.665 1.065 735 420 260 110 60 5 2.220 445
0121 Teelt van druiven 2022 3e kwartaal* 105 50 30 15 5 0 0 0 90 15
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022 3e kwartaal* 1.395 520 425 255 140 50 15 0 1.280 110
01241 Teelt van appels en peren 2022 3e kwartaal* 1.150 375 355 230 130 45 15 0 1.050 100
01242 Teelt van steenvruchten 2022 3e kwartaal* 245 145 65 25 5 5 0 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2022 3e kwartaal* 645 230 175 90 70 40 30 5 500 145
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022 3e kwartaal* 195 70 60 25 15 15 10 0 145 50
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022 3e kwartaal* 135 25 30 30 30 10 10 0 85 50
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2022 3e kwartaal* 270 120 75 35 25 15 10 0 230 40
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2022 3e kwartaal* 45 15 15 5 5 5 0 0 35 10
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022 3e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2022 3e kwartaal* 230 65 50 40 40 20 15 0 100 125
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022 3e kwartaal* 280 195 55 20 10 5 0 0 240 40
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 3e kwartaal* 5.450 2.035 1.375 780 685 360 170 40 4.100 1.350
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022 3e kwartaal* 5.450 2.035 1.375 780 685 360 170 40 4.100 1.350
01301 Teelt van bloembollen 2022 3e kwartaal* 1.240 440 280 200 180 90 35 10 900 335
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022 3e kwartaal* 320 130 100 55 25 10 0 0 285 35
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022 3e kwartaal* 480 125 125 75 80 50 15 5 335 145
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022 3e kwartaal* 585 125 105 70 105 95 65 15 265 320
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022 3e kwartaal* 2.595 1.100 720 345 265 105 50 10 2.135 460
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2022 3e kwartaal* 230 115 45 30 25 10 5 0 180 50
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 3e kwartaal* 28.450 9.990 10.555 6.685 1.065 115 30 5 26.605 1.845
0141 Melkveehouderij 2022 3e kwartaal* 16.000 3.895 6.560 4.860 645 35 5 0 15.675 320
01411 Houden van melkvee 2022 3e kwartaal* 15.095 3.540 6.145 4.735 635 35 5 0 14.795 305
01412 Opfokken jong melkvee 2022 3e kwartaal* 900 350 410 125 15 0 0 0 885 20
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022 3e kwartaal* 3.355 1.645 1.245 405 50 10 0 0 3.215 140
01421 Houden van vleeskalveren 2022 3e kwartaal* 1.315 410 660 220 25 0 0 0 1.235 85
01422 Overige vleesveehouderij 2022 3e kwartaal* 2.040 1.235 585 185 25 10 0 0 1.980 60
0143 Paardenfokkerij 2022 3e kwartaal* 1.405 785 395 165 45 10 5 0 1.180 225
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022 3e kwartaal* 2.080 1.215 535 260 60 10 0 0 1.970 105
01451 Fokken en houden van schapen 2022 3e kwartaal* 1.635 1.110 385 115 20 5 0 0 1.590 45
01452 Fokken en houden van geiten 2022 3e kwartaal* 445 105 150 145 40 5 0 0 385 60
0146 Varkenshouderij 2022 3e kwartaal* 2.785 1.060 955 570 160 25 10 0 2.250 535
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2022 3e kwartaal* 600 160 220 145 60 10 5 0 465 135
01462 Vleesvarkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 1.610 755 560 250 35 10 0 0 1.335 275
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 575 145 175 180 65 5 5 0 450 130
0147 Pluimveehouderij 2022 3e kwartaal* 1.730 535 685 385 90 25 5 5 1.345 380
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022 3e kwartaal* 855 260 325 200 50 20 0 0 640 215
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022 3e kwartaal* 530 165 210 120 30 0 5 0 445 90
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2022 3e kwartaal* 265 80 120 50 10 0 0 0 205 60
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2022 3e kwartaal* 80 30 30 15 0 0 0 0 60 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2022 3e kwartaal* 1.100 855 180 45 15 0 0 0 965 135
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022 3e kwartaal* 70 45 20 5 0 0 0 0 25 45
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2022 3e kwartaal* 1.025 810 160 40 15 0 0 0 940 85
015 Gemengd bedrijf 2022 3e kwartaal* 3.405 1.820 1.005 455 105 15 5 0 3.105 300
0150 Gemengd bedrijf 2022 3e kwartaal* 3.405 1.820 1.005 455 105 15 5 0 3.105 300
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 3e kwartaal* 18.690 15.295 1.715 660 490 320 165 25 17.140 1.550
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2022 3e kwartaal* 14.520 11.695 1.340 565 440 300 150 20 13.210 1.310
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2022 3e kwartaal* 4.020 3.510 355 85 45 15 10 0 3.840 180
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2022 3e kwartaal* 95 55 10 5 5 5 5 5 55 40
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2022 3e kwartaal* 55 30 5 5 0 0 0 0 35 20
017 Jacht 2022 3e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
0170 Jacht 2022 3e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
02 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 655 510 65 35 25 15 5 0 555 100
021 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 390 305 40 25 10 10 0 0 340 50
0210 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 390 305 40 25 10 10 0 0 340 50
022 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 95 65 15 5 10 0 0 0 75 20
0220 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 95 65 15 5 10 0 0 0 75 20
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 3e kwartaal* 170 140 15 5 5 5 0 0 145 25
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 3e kwartaal* 170 140 15 5 5 5 0 0 145 25
03 Visserij 2022 3e kwartaal* 940 640 165 85 25 5 5 5 640 300
031 Visserij 2022 3e kwartaal* 785 555 140 65 15 0 5 0 565 220
0311 Zee- en kustvisserij 2022 3e kwartaal* 620 445 105 50 10 0 5 0 415 205
0312 Binnenvisserij 2022 3e kwartaal* 165 110 35 15 5 0 0 0 150 15
032 Viskwekerij 2022 3e kwartaal* 155 85 30 20 10 5 0 0 75 80
0321 Zeeviskwekerij 2022 3e kwartaal* 90 45 15 15 5 5 0 0 30 60
0322 Zoetwaterviskwekerij 2022 3e kwartaal* 65 40 10 5 5 0 0 0 40 20
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 82.655 56.220 7.915 4.755 4.700 3.520 2.860 1.235 56.980 25.680
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 575 435 25 20 20 20 20 15 325 250
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 3e kwartaal* 30 10 5 0 0 5 0 0 5 25
061 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 15 10 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 15 10 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 3e kwartaal* 120 65 10 10 10 10 10 5 35 85
081 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 90 50 5 5 10 5 10 5 25 65
0812 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 90 50 5 5 10 5 10 5 25 65
089 Winning van overige delfstoffen 2022 3e kwartaal* 30 15 5 5 0 0 0 0 5 20
0892 Winning van turf 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2022 3e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2022 3e kwartaal* 25 10 5 0 0 0 0 0 5 20
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 425 360 15 5 10 5 10 10 285 140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen