Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Woningkenmerken Regio's Perioden Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Venlo 2021* 1.400 2.890 .
Appartement Venlo 2021* 930 2.000 .
Tussenwoning Venlo 2021* 1.350 2.960 .
Hoekwoning Venlo 2021* 1.550 3.070 .
2-onder-1-kapwoning Venlo 2021* 1.760 3.450 .
Vrijstaande woning Venlo 2021* 2.380 4.530 .
Eigen woning Venlo 2021* 1.600 3.390 .
Huurwoning Venlo 2021* 1.090 2.160 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor Nederland, de landsdelen, provincies en gemeentes. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2010 tot en met 2017 zijn definitief. De cijfers over 2018 tot en met 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2022:
Voorlopige cijfers over 2021 volgens de vernieuwde methodiek zijn toegevoegd.
De cijfers voor 2019 en 2020 zijn nog niet herzien. Deze komen daarom niet geheel overeen met vergelijkbare tabellen waarbij deze jaren wel met de vernieuwde methodiek zijn gepubliceerd. Dit wordt in de komende tijd stapsgewijs aangepast zodat alle cijfers vanaf 2019 uiteindelijk volgens de vernieuwde methode worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het 3de kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.