Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeMethodenClassificatiesSOI - Standaard OnderwijsindelingSOI 2003 > Standaard Onderwijsindeling 2003

Standaard Onderwijsindeling 2003

De SOI 2003 is ontstaan door revisie van de SOI 1998. De revisie behelsde dat niet alleen niveau 4 is onderverdeeld naar drie subniveaus, maar ook de niveaus 3 en 5. Niveaus 3 en 4 zijn de eerste respectievelijk de tweede fase van het voortgezet onderwijs, niveau 5 is de eerste fase van het hoger onderwijs. De onderverdelingen sluiten aan bij drie belangrijke onderwijshervormingen: in het vmbo en het mbo (WEB) en de introductie van het Bachelor-Mastersysteem in het hoger onderwijs. Daarnaast sluit de gereviseerde indeling wat beter aan bij de ISCED 1997, de internationale onderwijsindeling van UNESCO.

In de verschillende edities van de SOI zijn de opleidingen behalve van een SOI-code ook voorzien van de codes van de ISCED 1997 en van een code voor type opleiding. Voorts bevatten ze ook conversieschema’s om opleidingen uit een voorgaande editie te voorzien van gewijzigde codes.

Van de SOI 2003 is de laatste editie beschikbaar.

Gerelateerde links