Peildatum

Omdat het CBS bij de registratie van regionale indelingen de peildatum 1 januari hanteert, wordt deze herindeling pas verwerkt in de bestanden met regionale indelingen met peildatum 1 januari 2023.