Combinaties van doodsoorzaken

Bij het onderzoeken van de combinaties is er gekeken naar alle doodsoorzaken vermeld op de doodsoorzaakverklaring onder mensen met COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak. Dit betekent dat zowel doodsoorzaken die vermeld zijn in de causale keten (deel 1 van de doodsoorzaakverklaring) als bijdragende doodsoorzaken (deel 2 van het doodsoorzakenformulier, sectie D. Zie Toelichting doodsoorzaakverklaring) zijn meegenomen. Bijdragende doodsoorzaken zijn gedefinieerd als bijkomstige, bij overlijden nog bestaande ziekten en bijzonderheden die tot de dood hebben bijgedragen, doch geen onderdeel uitmaken van de causale keten die aan het overlijden ten grondslag ligt, maar deze wel hebben bevorderd of mogelijk gemaakt. Benadrukt moet worden dat potentieel bijdragende doodsoorzaken kunnen ontbreken omdat bepaalde ziekten/aandoeningen die mogelijk een rol gespeeld hebben bij het overlijden niet ingevuld zijn of onbekend zijn.
Wanneer meerdere aandoeningen binnen dezelfde categorie vielen op basis van de ICD-10 indeling, werd dit als 1 doodsoorzaak geteld (bijvoorbeeld, een hartinfarct en een beroerte op hetzelfde formulier is 1 keer geteld als hart- en vaatziekten).

Indeling op basis van internationale classificatierichtlijnen (ICD-10)

A00-B9 '01' Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
C00-D49 '02' Nieuwvormingen (maligne neoplasmata, excl. metastasen' + 'non maligne neoplasmata)
D50-D89 '03' Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem
E00-E90 '04' Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
F00-F99 '05' Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
G00-G99 '06' Ziekten van zenuwstelsel
I00-I99 '07' Ziekten van hart en vaatstelsel
J00-J99 '08' Ziekten van ademhalingsstelsel
K00-K93 '09' Ziekten van spijsverteringsstelsel
L00-L99 '10' Ziekten van huid en subcutis
M00-M99 '11' Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
N00-N99 '12' Ziekten van urogenitaal stelsel
H00-H95, O00-Q99, R95 '13' Ziekten zintuigen, zwangerschap, bevalling, kraambed en wiegendood
R00-R99 (minus R95) '14' Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
V00- Y99 '15' Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte