Aantal zelfstandigen

De in dit nieuwsbericht gebruikte cijfers over aantallen zelfstandigen betreffen personen die arbeid verrichten voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Hiertoe behoren onder meer ook huishoudelijke hulpen, gastouders, babysitters, krantenbezorgers en folderaars. Meewerkende gezinsleden worden tot zelfstandigen gerekend tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. Directeuren-grootaandeelhouders zijn in deze cijfers niet tot de zelfstandigen gerekend.
Het aantal zelfstandigen betreft tot slot het gemiddelde aantal zelfstandigen voor 2020.