Niet meegenomen in zorguitgaven

De volgende uitgaven zijn niet gerekend tot de zorguitgaven:

  • de vooruitbetalingen die al in 2020 zijn gedaan ten behoeve van vaccinatie zijn niet meegenomen, omdat volgens de internationale richtlijnen deze uitgaven toegerekend moeten worden aan de periode waarin gevaccineerd is;
  • de kosten van niet-medische mondkapjes en beschermingsmiddelen die bedrijven gekocht hebben voor hun werknemers en/of klanten;
  • de kosten van (nog) niet gebruikte medische beschermingsmiddelen;
  • investeringen, zoals in beademingsapparatuur, tellen niet mee omdat de kosten van het gebruik van de investeringen al zijn meegeteld bij de zorguitgaven.