Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Kenmerken van huishoudens Regio’s Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Personen (x 1 000) Minderjarige kinderen (x 1 000) Particuliere huishoudens relatief (%) Personen relatief (%) Minderjarige kinderen relatief (%)
Totaal Ten minste 1 jaar Particuliere huishoudens Venlo 2021* 46,1 97,8 16,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 17,0 17,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 29,1 80,8 16,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 3,2 8,0 2,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Paar, totaal Venlo 2021* 25,1 69,5 13,6 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 14,1 28,3 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 10,9 41,2 13,6 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,9 3,2 0,4 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 0,9 1,3 0,1 100,0 100,0 .
Totaal Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 13,1 32,2 10,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 17,6 41,3 5,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 14,5 23,0 0,0 100,0 100,0 .
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Venlo 2021* 26,9 66,8 14,9 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 23,8 58,4 12,7 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 3,1 8,4 2,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 19,2 31,0 2,0 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 16,4 26,0 0,7 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,3 0,6 0,1 100,0 100,0 .
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 1,9 3,4 0,5 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 14,1 22,0 0,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 2,8 5,0 1,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 27,5 66,3 12,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 18,6 31,4 4,6 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 8,9 15,1 1,4 100,0 100,0 100,0
Totaal Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 9,7 16,3 3,2 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Particuliere huishoudens Venlo 2021* 43,2 92,8 16,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 15,3 15,3 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 27,9 77,5 16,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 3,0 7,4 2,6 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Paar, totaal Venlo 2021* 24,2 67,1 13,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 13,6 27,2 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 10,6 40,0 13,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,8 2,9 0,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 0,5 0,8 0,1 100,0 100,0 .
Totaal Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 11,4 29,1 10,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 16,9 40,1 5,7 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 14,4 22,7 0,0 100,0 100,0 .
Totaal Vier jaar of langer Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Venlo 2021* 24,8 63,1 14,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 21,8 55,0 12,2 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 3,0 8,1 2,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 18,4 29,7 1,8 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 16,0 25,5 0,7 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,3 0,5 0,1 100,0 100,0 .
Totaal Vier jaar of langer Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 1,8 3,2 0,5 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 14,0 21,8 0,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 2,4 4,2 1,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 26,9 65,1 12,1 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 16,3 27,7 4,0 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 7,5 13,0 1,3 100,0 100,0 100,0
Totaal Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 8,8 14,7 2,7 100,0 100,0 100,0
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Particuliere huishoudens Venlo 2021* 3,6 6,2 1,4 7,9 6,3 8,2
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 2,3 2,3 13,6 13,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 1,3 3,9 1,4 4,6 4,8 8,2
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 0,4 1,2 0,7 13,4 15,1 22,5
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Paar, totaal Venlo 2021* 0,9 2,5 0,7 3,5 3,7 5,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 0,5 1,0 3,4 3,4
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 0,4 1,6 0,7 3,5 3,8 5,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,0 0,1 0,0 4,1 4,3 7,2
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 0,2 0,2 0,0 19,3 17,6 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 1,1 2,5 1,0 8,7 7,7 9,3
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 1,8 2,7 0,3 10,4 6,6 5,4
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 0,5 0,8 0,0 3,4 3,3 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Venlo 2021* 0,7 1,4 0,4 2,5 2,1 2,8
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 0,4 1,0 0,3 1,8 1,7 2,3
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 0,2 0,4 0,1 7,7 5,3 5,4
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 3,0 4,8 1,0 15,4 15,4 47,5
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 1,0 1,7 0,2 6,4 6,4 24,8
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,0 0,1 0,0 14,9 14,2 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 0,4 0,7 0,1 23,3 21,7 27,0
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 0,6 0,8 0,0 3,9 3,9 16,9
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 1,9 3,1 0,8 67,8 62,6 60,0
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 0,3 0,6 0,1 1,0 0,9 0,9
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 3,4 5,6 1,3 18,0 17,9 27,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 0,6 0,8 0,1 6,4 5,1 5,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 2,8 4,9 1,2 28,7 29,8 37,8
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Particuliere huishoudens Venlo 2021* 1,6 2,6 0,5 3,8 2,8 3,2
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Eenpersoonshuishouden Venlo 2021* 1,2 1,2 7,6 7,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Meerpersoonshuishouden Venlo 2021* 0,5 1,5 0,5 1,7 1,9 3,2
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Eenoudergezin Venlo 2021* 0,1 0,3 0,2 3,3 4,1 6,3
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Paar, totaal Venlo 2021* 0,4 1,1 0,3 1,5 1,6 2,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Paar, zonder kind Venlo 2021* 0,2 0,4 1,5 1,5
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Paar, met kind(eren) Venlo 2021* 0,2 0,7 0,3 1,5 1,7 2,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Type: Meerpersoonshuishouden, overig Venlo 2021* 0,0 0,1 0,0 1,7 1,8 4,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Venlo 2021* 0,0 0,0 0,0 2,4 2,8 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Venlo 2021* 0,4 0,9 0,4 3,4 3,0 3,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Venlo 2021* 1,0 1,4 0,1 6,1 3,5 2,4
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Venlo 2021* 0,2 0,3 0,0 1,5 1,5 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Venlo 2021* 0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,7
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Inkomen als werknemer Venlo 2021* 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,7
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Venlo 2021* 0,0 0,1 0,0 1,2 0,8 0,9
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Overdrachtsinkomen Venlo 2021* 1,5 2,3 0,4 8,2 7,8 23,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Uitkering inkomensverzekering Venlo 2021* 0,4 0,6 0,1 2,6 2,5 7,8
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Uitkering werkloosheid Venlo 2021* 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 .
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Venlo 2021* 0,2 0,3 0,0 10,9 9,2 10,0
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Uitkering pensioen Venlo 2021* 0,2 0,3 0,0 1,7 1,6 3,9
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Bron: Uitkering sociale voorziening Venlo 2021* 1,1 1,7 0,4 45,7 40,2 33,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Woningbezit: eigen woning Venlo 2021* 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning Venlo 2021* 1,6 2,5 0,5 9,8 9,2 12,6
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Venlo 2021* 0,1 0,1 0,0 1,7 1,1 0,1
Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Venlo 2021* 1,5 2,4 0,5 16,7 16,3 18,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat regionale statistieken over huishoudens met een relatief laag inkomen. De gegevens worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie per regio. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven. Peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers worden verwacht in december 2023, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gelaten.
Personen
Het aantal personen woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Minderjarige kinderen
Het aantal minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Particuliere huishoudens relatief
Het percentage van particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Personen relatief
Het percentage van personen woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.
Minderjarige kinderen relatief
Het percentage van minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) woonachtig in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar. Hierbij zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing gelaten.