Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2021 3e kwartaal 9.309
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 3e kwartaal 9.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2021 3e kwartaal 7.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2022 3e kwartaal 8.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal 5.234
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 5.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal 2.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 2.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 3e kwartaal 1.443
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2022 3e kwartaal 1.564
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2021 3e kwartaal 897
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2022 3e kwartaal 1.018
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zzp-producten 2021 3e kwartaal 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zzp-producten 2022 3e kwartaal 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2021 3e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid 2022 3e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2021 3e kwartaal 329
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) 2022 3e kwartaal 327
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2021 3e kwartaal 1.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2022 3e kwartaal 1.204
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 15 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.