Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 9.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2022 735
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2022 3.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2022 1.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2022 3.407
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2022 63
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2022 717
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2022 476
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2022 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2022 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0113 Docenten algemene vakken secunda... 2022 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2022 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2022 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2022 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0121 Beroepsgroep sportinstructeurs 2022 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2022 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2022 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0211 Bibliothecarissen en conservatoren 2022 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0212 Auteurs en taalkundigen 2022 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0213 Journalisten 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0214 Beeldend kunstenaars 2022 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0215 Uitvoerend kunstenaars 2022 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2022 111
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0221 Grafisch vormgevers en producton... 2022 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0222 Fotografen en interieurontwerpers 2022 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2022 1.056
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2022 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0311 Adviseurs marketing, public rela... 2022 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2022 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2022 646
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2022 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2022 312
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0333 Kassamedewerkers 2022 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2022 126
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1.881
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2022 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0411 Accountants 2022 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0412 Financieel specialisten en economen 2022 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2022 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0414 Beleidsadviseurs 2022 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0415 Specialisten personeels- en loop. 2022 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022 377
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0421 Boekhouders 2022 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0422 Zakelijke dienstverleners 2022 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0423 Directiesecretaresses 2022 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2022 864
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0431 Administratief medewerkers 2022 242
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0432 Secretaresses 2022 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0433 Receptionisten en telefonisten 2022 187
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0434 Boekhoudkundig medewerkers 2022 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2022 229
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2022 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2022 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0511 Algemeen directeuren 2022 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2022 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0521 Managers zakelijke en administra. 2022 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0522 Managers verkoop en marketing 2022 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2022 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0531 Managers productie 2022 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0532 Managers logistiek 2022 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0533 Managers ICT 2022 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0534 Managers zorginstellingen 2022 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0535 Managers onderwijs 2022 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0536 Managers gespecialiseerde dienst. 2022 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2022 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0541 Managers horeca 2022 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0542 Managers detail- en groothandel 2022 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0543 Managers commerciële en persoonl. 2022 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2022 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0551 Managers z.n.d. 2022 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0611 Overheidsbestuurders 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0612 Overheidsambtenaren 2022 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2022 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0621 Juristen 2022 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2022 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0631 Politie-inspecteurs 2022 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0632 Politie en brandweer 2022 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0633 Beveiligingspersoneel 2022 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0634 Militaire beroepen 2022 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2022 1.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2022 314
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0711 Biologen en natuurwetenschappers 2022 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2022 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0714 Architecten 2022 63
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022 216
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0721 Technici bouwkunde en natuur 2022 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0722 Productieleiders industrie en bouw 2022 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0723 Procesoperators 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2022 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2022 63
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0732 Timmerlieden 2022 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0733 Bouwarbeiders afbouw 2022 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0734 Loodgieters en pijpfitters 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0735 Schilders en metaalspuiters 2022 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 16 mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.