Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel of meewerkend (x 1 000) Beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking Kortdurig (x 1 000) Beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking Langdurig of onbekend (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie Netto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie Hoogst behaald onderwijsniveau Laag onderwijsniveau of onbekend (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie Hoogst behaald onderwijsniveau Middelbaar onderwijsniveau (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie Hoogst behaald onderwijsniveau Hoog onderwijsniveau (x 1 000)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 1e kwartaal 1.611 2.464 4.605 696 4.632 2.722 984 343 361 220 292 138 3.149 72,1 67,6 51,4 71,4 78,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 2e kwartaal 1.612 2.483 4.620 686 4.632 2.764 983 336 356 205 290 139 3.155 72,1 67,8 51,2 71,7 78,5
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 3e kwartaal 1.613 2.511 4.650 678 4.692 2.760 986 336 344 192 269 136 3.166 72,3 68,1 51,7 71,7 78,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 4e kwartaal 1.609 2.544 4.658 668 4.724 2.761 992 333 329 177 264 143 3.177 72,2 68,3 52,0 71,9 78,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal 1.608 2.566 4.685 643 4.738 2.788 995 339 316 160 256 147 3.180 72,3 68,6 52,5 72,0 79,0
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 2e kwartaal 1.605 2.612 4.692 633 4.793 2.780 1.000 337 309 153 237 147 3.174 72,5 68,9 52,5 72,6 79,2
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal 1.604 2.671 4.746 598 4.885 2.802 1.004 331 307 131 216 145 3.135 73,0 69,6 53,6 72,9 79,7
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 1.610 2.707 4.752 593 4.939 2.789 1.012 329 299 125 213 145 3.124 73,2 69,9 53,8 73,3 79,7
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 1.610 2.713 4.780 578 4.968 2.783 1.016 336 310 104 223 147 3.115 73,2 70,0 54,1 73,3 79,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 1.606 2.746 4.773 577 5.006 2.766 1.020 334 321 109 209 143 3.123 73,3 70,0 54,0 73,3 79,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 1.600 2.762 4.809 570 5.068 2.726 1.031 346 320 105 207 145 3.107 73,5 70,2 54,3 73,4 79,9
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 1.607 2.820 4.787 550 5.136 2.685 1.043 350 294 93 218 144 3.112 73,4 70,5 54,4 73,5 80,1
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 1.534 2.778 4.736 661 5.130 2.507 1.052 359 382 77 314 119 3.147 72,6 69,1 51,9 71,8 80,0
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 1.555 2.770 4.745 635 5.183 2.469 1.057 363 428 100 242 106 3.155 73,3 69,2 52,1 72,1 79,9
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 1.575 2.811 4.745 629 5.184 2.519 1.063 365 386 104 244 114 3.134 73,4 69,6 52,5 72,1 80,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 1.592 2.838 4.742 618 5.186 2.554 1.067 365 346 99 276 112 3.143 73,1 69,8 52,3 72,3 80,4
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 1.562 2.864 4.775 593 5.241 2.523 1.074 363 321 96 249 114 3.158 73,2 70,0 52,2 72,6 80,7
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 1.551 2.913 4.819 520 5.231 2.602 1.081 369 309 90 220 112 3.113 73,8 70,7 53,0 73,3 81,1
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 1.553 2.952 4.860 510 5.265 2.640 1.089 371 279 91 209 116 3.111 73,9 71,1 53,6 73,5 81,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 1.546 2.959 4.943 491 5.302 2.665 1.115 366 255 83 182 119 3.088 74,3 71,7 54,2 74,2 81,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 1.565 3.000 4.976 494 5.279 2.750 1.146 365 250 77 185 114 3.046 74,7 72,2 55,3 74,2 82,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren: - Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast - Werknemer tijdelijk >=1 jaar - Werknemer tijdelijk <1 jaar - Oproep/-invalkracht - Uitzendkracht - Werknemer flex, contract onbekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel of meewerkend
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
werkloze beroepsbevolking
Kortdurig
Langdurig of onbekend
Niet-beroepsbevolking
Beschikbaar, niet gezocht
Gezocht, niet beschikbaar
Niet gezocht, niet beschikbaar
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Hoogst behaald onderwijsniveau
Laag onderwijsniveau of onbekend
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is laag onderwijs of het hoogstbehaald onderwijsniveau is onbekend.
Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).
Middelbaar onderwijsniveau
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs.
Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
Hoog onderwijsniveau
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is hoog onderwijs.
Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.