Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Toeristenbelasting Nederland 2022* 396 22
Toeristenbelasting Noord-Nederland (LD) 2022* 31 18
Toeristenbelasting Oost-Nederland (LD) 2022* 39 11
Toeristenbelasting West-Nederland (LD) 2022* 268 32
Toeristenbelasting Zuid-Nederland (LD) 2022* 58 16
Toeristenbelasting Groningen (PV) 2022* 4 6
Toeristenbelasting Fryslân (PV) 2022* 17 25
Toeristenbelasting Drenthe (PV) 2022* 10 20
Toeristenbelasting Overijssel (PV) 2022* 9 8
Toeristenbelasting Flevoland (PV) 2022* 6 13
Toeristenbelasting Gelderland (PV) 2022* 24 11
Toeristenbelasting Utrecht (PV) 2022* 10 7
Toeristenbelasting Noord-Holland (PV) 2022* 186 64
Toeristenbelasting Zuid-Holland (PV) 2022* 42 11
Toeristenbelasting Zeeland (PV) 2022* 31 79
Toeristenbelasting Noord-Brabant (PV) 2022* 27 10
Toeristenbelasting Limburg (PV) 2022* 31 28
Toeristenbelasting Oost-Groningen (CR) 2022* 1 5
Toeristenbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0 5
Toeristenbelasting Overig Groningen (CR) 2022* 3 7
Toeristenbelasting Noord-Friesland (CR) 2022* 12 37
Toeristenbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 3 24
Toeristenbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 1 6
Toeristenbelasting Noord-Drenthe (CR) 2022* 4 22
Toeristenbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 4 25
Toeristenbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 2 13
Toeristenbelasting Noord-Overijssel (CR) 2022* 4 12
Toeristenbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 1 5
Toeristenbelasting Twente (CR) 2022* 4 6
Toeristenbelasting Veluwe (CR) 2022* 13 18
Toeristenbelasting Achterhoek (CR) 2022* 6 14
Toeristenbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 5 6
Toeristenbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 1 5
Toeristenbelasting Utrecht (CR) 2022* 10 7
Toeristenbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 14 36
Toeristenbelasting Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 4 15
Toeristenbelasting IJmond (CR) 2022* 2 11
Toeristenbelasting Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 8 36
Toeristenbelasting Zaanstreek (CR) 2022* 2 12
Toeristenbelasting Groot-Amsterdam (CR) 2022* 155 108
Toeristenbelasting Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 1 3
Toeristenbelasting Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 6 13
Toeristenbelasting Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 16 18
Toeristenbelasting Delft en Westland (CR) 2022* 1 6
Toeristenbelasting Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1 4
Toeristenbelasting Groot-Rijnmond (CR) 2022* 17 11
Toeristenbelasting Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1 2
Toeristenbelasting Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 6 60
Toeristenbelasting Overig Zeeland (CR) 2022* 24 87
Toeristenbelasting West-Noord-Brabant (CR) 2022* 4 7
Toeristenbelasting Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 8 15
Toeristenbelasting Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5 7
Toeristenbelasting Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 10 13
Toeristenbelasting Noord-Limburg (CR) 2022* 11 38
Toeristenbelasting Midden-Limburg (CR) 2022* 5 20
Toeristenbelasting Zuid-Limburg (CR) 2022* 15 26
Toeristenbelasting Flevoland (CR) 2022* 6 13
Toeristenbelasting Minder dan 5 000 inwoners 2022* 10 776
Toeristenbelasting 5 000 tot 10 000 inwoners 2022* 3 51
Toeristenbelasting 10 000 tot 20 000 inwoners 2022* 36 39
Toeristenbelasting 20 000 tot 50 000 inwoners 2022* 107 18
Toeristenbelasting 50 000 tot 100 000 inwoners 2022* 25 6
Toeristenbelasting 100 000 tot 150 000 inwoners 2022* 17 10
Toeristenbelasting 150 000 tot 250 000 inwoners 2022* 29 11
Toeristenbelasting 250 000 inwoners of meer 2022* 168 68
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.