Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal*
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal*
C Industrie 2022 1e kwartaal*
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal*
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal*
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal*
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal*
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal*
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal*
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal*
O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal*
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal*
P Onderwijs 2022 1e kwartaal*
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen