Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn ook de kwartaal- en jaarcijfers over 2018 en 2019 geactualiseerd.
De cijfers over de kwartalen van 2017 en het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Kansspelbelasting 1995 73
Kansspelbelasting 1996 92
Kansspelbelasting 1997 99
Kansspelbelasting 1998 110
Kansspelbelasting 1999 130
Kansspelbelasting 2000 126
Kansspelbelasting 2001 151
Kansspelbelasting 2002 162
Kansspelbelasting 2003 182
Kansspelbelasting 2004 162
Kansspelbelasting 2005 184
Kansspelbelasting 2006 196
Kansspelbelasting 2007 247
Kansspelbelasting 2008 333
Kansspelbelasting 2009 444
Kansspelbelasting 2010 442
Kansspelbelasting 2011 475
Kansspelbelasting 2012 459
Kansspelbelasting 2013 477
Kansspelbelasting 2014 440
Kansspelbelasting 2015 476
Kansspelbelasting 2016 480
Kansspelbelasting 2017 469
Kansspelbelasting 2018 530
Kansspelbelasting 2019* 572
Bron: CBS.
Verklaring van tekens