Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Bedrijven en huishoudens (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Overheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Verandering in voorraden (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie B Delfstoffenwinning (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 19 Aardolie-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 20-21Chemie en farmaceutische industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 26-27 Elektrische en elektron. industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 28 Machine-industrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 29-30 Transportmiddelenindustrie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 31-33 Overige industrie en reparatie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie D Energievoorziening (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie E Waterbedrijven en afvalbeheer (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid F Bouwnijverheid (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca G Handel (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca H Vervoer en opslag (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca I Horeca (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening J Informatie en communicatie (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening K Financiële dienstverlening (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening L Verhuur en handel van onroerend goed (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening M Specialistische zakelijke diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 Verhuur van roerende goederen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 80-82 Beveiliging en overige diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs P Onderwijs (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Q Gezondheids- en welzijnszorg (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Saldo (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden belastingen (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden subsidies (mln euro) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto binnenlands product (mln euro)
Prijsniveau 2015 2020 1e kwartaal 324.187 183.956 140.417 104.307 36.112 324.187 164.632 124.672 79.700 44.956 41.534 35.020 6.510 -1.584 159.695 118.701 40.968 164.444 38.639 3.155 26.123 1.646 20.587 3.452 266 1.006 478 3.403 1.200 2.384 2.202 3.224 1.060 1.966 2.336 1.090 9.372 89.620 32.676 23.189 7.148 2.377 8.773 13.362 10.574 24.202 14.097 10.145 1.821 4.712 718 2.894 36.244 32.670 18.019 11.025 7.004 14.649 3.563 19.512 19.864 346 183.956
Prijsniveau 2015 2020 2e kwartaal 305.465 176.152 129.293 96.666 32.714 305.465 161.010 120.207 73.001 47.135 39.124 32.374 6.757 1.704 144.412 106.628 37.803 158.114 35.930 2.606 24.540 1.376 19.371 3.573 200 945 308 3.161 1.182 2.085 2.119 3.204 716 1.926 2.274 1.111 8.778 85.722 30.028 22.973 6.160 1.068 9.844 12.806 10.663 22.359 13.853 8.576 1.790 4.041 58 2.699 36.503 33.851 20.567 12.649 7.951 13.271 2.599 18.029 18.432 396 176.152
Prijsniveau 2015 2020 3e kwartaal 320.297 179.884 140.539 105.699 35.022 320.297 163.256 125.911 79.754 46.118 36.634 30.052 6.584 693 157.141 118.399 38.813 161.149 35.363 3.431 24.422 943 19.851 3.571 254 959 301 3.263 1.166 2.170 2.078 3.329 993 1.774 2.130 1.067 7.522 88.977 33.429 24.330 6.544 2.622 9.216 12.291 11.053 22.858 13.448 9.491 1.902 4.367 672 2.556 36.818 33.581 18.542 11.144 7.401 15.038 3.217 18.688 19.078 383 179.884
Prijsniveau 2015 2020 4e kwartaal 333.309 187.905 145.609 112.783 33.015 333.309 166.136 126.420 77.325 49.038 40.523 33.079 7.452 -844 167.428 129.613 37.951 168.917 39.081 3.182 27.903 1.235 22.616 4.047 258 1.116 589 3.678 1.293 2.264 2.150 4.242 1.008 2.017 2.398 1.205 8.028 90.857 33.226 25.133 7.104 1.155 9.899 12.465 11.301 23.865 15.042 8.903 1.901 4.048 186 2.742 39.038 35.982 21.119 12.895 8.228 14.857 3.015 18.992 19.477 481 187.905
Prijsniveau 2015 2020 1.283.223 727.885 555.830 419.414 136.873 1.283.223 655.061 497.208 309.789 187.243 157.828 130.541 27.303 -13 628.597 473.240 155.532 652.598 149.007 12.373 102.962 5.187 82.408 14.640 977 4.026 1.712 13.505 4.840 8.903 8.520 13.997 3.774 7.681 9.134 4.473 33.699 355.160 129.346 95.616 26.952 7.222 37.730 50.927 43.589 93.283 56.440 37.117 7.415 17.167 1.646 10.890 148.600 136.080 78.247 47.715 30.577 57.812 12.394 75.220 76.851 1.606 727.885
Prijsniveau 2015 2021 1e kwartaal* 321.262 181.960 139.527 109.207 30.925 321.262 161.307 120.394 73.920 46.397 41.364 34.572 6.798 -419 160.294 125.770 35.063 162.780 39.673 3.201 27.257 1.124 21.806 3.509 270 914 692 3.730 1.335 2.472 2.205 3.969 1.122 1.836 2.475 1.071 9.280 87.700 31.694 24.178 6.711 1.015 8.789 12.980 10.734 23.406 14.359 9.157 1.766 4.292 251 2.878 35.557 33.089 17.913 11.142 6.793 15.174 2.437 19.188 19.587 394 181.960
Prijsniveau 2015 2021 2e kwartaal* 342.725 196.983 145.797 114.121 32.322 342.725 175.703 132.247 81.141 51.046 42.702 35.937 6.756 737 167.460 128.721 39.142 177.266 40.148 2.716 28.122 1.028 22.761 4.084 325 912 332 3.663 1.486 2.499 2.407 3.937 1.019 2.126 2.487 1.136 9.351 96.325 36.334 26.945 7.564 1.990 10.607 12.469 11.156 25.542 15.249 10.322 1.830 4.865 863 3.078 40.837 37.570 21.178 12.913 8.287 16.408 3.221 19.731 20.236 498 196.983
Prijsniveau 2015 2021 3e kwartaal* 344.108 192.233 152.132 115.320 37.108 344.108 172.490 133.050 85.171 47.858 37.196 30.690 6.504 2.298 171.998 129.298 42.755 173.429 37.638 3.486 26.410 819 21.805 3.842 307 893 343 3.857 1.318 2.434 2.245 3.912 898 1.849 2.195 1.034 7.776 97.161 37.322 26.553 7.786 3.023 9.772 12.341 11.535 25.908 14.480 11.436 1.945 5.170 1.434 2.834 38.663 34.878 18.788 11.352 7.441 16.083 3.763 18.811 19.280 465 192.233
Prijsniveau 2015 2021 4e kwartaal* 354.415 201.793 152.601 120.460 32.602 354.415 175.881 134.450 83.009 51.400 41.151 34.199 6.947 294 178.890 138.776 40.286 182.099 41.343 3.136 29.781 778 24.564 4.315 309 1.037 568 4.122 1.429 2.461 2.500 4.870 992 2.065 2.498 1.180 8.475 99.848 37.749 27.314 8.278 2.236 10.433 12.504 11.927 26.969 16.400 10.600 2.044 4.654 877 3.053 41.002 37.508 21.468 13.130 8.343 16.042 3.456 19.746 20.270 520 201.793
Prijsniveau 2015 2021 1.362.475 772.954 590.029 459.071 132.965 1.362.475 685.360 520.133 323.232 196.697 162.422 135.406 27.005 2.899 678.619 522.520 157.229 695.568 158.820 12.533 111.578 3.757 90.944 15.747 1.211 3.756 1.838 15.370 5.569 9.864 9.336 16.685 4.031 7.876 9.654 4.421 34.880 380.992 143.045 104.986 30.302 8.196 39.605 50.291 45.345 101.822 60.489 41.521 7.589 18.988 3.042 11.844 156.039 143.033 79.348 48.538 30.864 63.677 12.872 77.466 79.364 1.876 772.954
Prijsniveau 2015 2022 1e kwartaal* 340.044 193.630 146.603 111.681 35.450 340.044 172.541 131.295 83.777 47.482 40.961 34.551 6.403 381 167.789 127.415 40.882 174.180 41.096 3.087 28.432 969 23.139 3.525 273 899 579 3.999 1.430 2.703 2.398 4.629 1.048 1.878 2.613 1.023 9.649 95.174 35.273 25.510 7.304 2.719 9.133 13.210 11.361 25.920 15.316 10.671 1.815 4.972 823 3.136 38.032 34.753 18.562 11.474 7.105 16.190 3.293 19.563 19.993 463 193.630
Prijsniveau 2015 2022 2e kwartaal* 360.511 207.149 153.424 116.330 37.679 360.511 183.149 138.114 86.785 51.305 44.202 37.845 6.327 818 177.896 131.746 46.549 187.375 41.378 2.594 29.149 858 23.940 4.177 334 906 320 3.745 1.516 2.581 2.555 4.633 1.081 2.156 2.630 1.086 9.665 103.618 39.733 26.846 8.648 4.288 10.995 12.510 11.667 28.328 16.662 11.676 1.864 5.242 1.938 3.329 42.439 38.148 21.437 13.250 8.229 16.727 4.312 19.879 20.431 614 207.149
Prijsniveau 2015 2022 3e kwartaal* 352.337 198.002 154.543 115.253 39.539 352.337 175.664 136.200 87.516 48.671 38.058 31.611 6.440 1.441 177.103 130.870 46.283 179.319 38.353 3.432 27.051 726 22.497 3.872 282 851 343 3.717 1.321 2.357 2.572 4.451 1.099 1.769 2.316 1.005 7.902 101.174 38.331 26.214 8.532 3.553 10.204 12.367 11.848 28.058 15.663 12.402 1.956 5.289 2.070 3.023 39.824 35.538 19.094 11.717 7.391 16.436 4.277 18.754 19.265 581 198.002
Werkelijke prijzen 2020 1e kwartaal 341.512 200.600 140.912 102.681 38.231 341.512 180.120 136.018 86.041 49.977 45.406 38.467 6.939 -1.304 161.392 118.544 42.848 178.125 39.880 3.618 25.927 1.000 21.255 4.028 319 1.142 114 3.419 1.315 2.484 1.761 3.336 1.076 2.261 2.564 1.108 10.335 96.875 35.544 25.014 7.939 2.591 8.912 12.226 13.290 26.903 15.136 11.767 1.888 5.720 865 3.294 41.370 37.432 20.715 12.188 8.527 16.717 3.938 22.475 22.875 400 200.600
Werkelijke prijzen 2020 2e kwartaal 316.410 191.986 124.424 89.780 34.644 316.410 174.658 130.606 79.009 51.597 42.642 35.444 7.198 1.410 141.752 101.873 39.879 171.439 37.608 2.573 25.127 678 20.700 4.373 242 1.105 102 2.922 1.386 2.197 1.956 3.346 831 2.240 2.610 1.139 9.908 93.199 33.090 24.732 7.103 1.255 10.203 11.584 13.631 24.691 14.646 10.045 1.882 5.072 36 3.055 40.632 37.745 22.769 13.369 9.400 14.976 2.887 20.547 20.997 450 191.986
Werkelijke prijzen 2020 3e kwartaal 332.944 197.099 135.845 98.756 37.089 332.944 177.909 137.280 86.281 50.999 40.107 33.038 7.069 522 155.035 114.195 40.840 175.861 37.185 3.402 25.055 414 21.093 4.313 311 1.092 -47 3.033 1.343 2.262 2.047 3.505 1.178 2.056 2.478 1.070 8.728 96.973 37.005 26.067 7.387 3.551 9.580 11.052 14.217 25.119 13.953 11.166 2.001 5.431 845 2.889 41.703 38.056 20.972 12.491 8.481 17.084 3.647 21.238 21.666 428 197.099
Werkelijke prijzen 2020 4e kwartaal 348.868 206.845 142.023 106.261 35.762 348.868 183.639 139.125 84.159 54.966 44.782 36.713 8.069 -268 165.229 124.584 40.645 184.203 40.299 3.144 27.885 705 23.188 4.591 315 1.294 116 3.302 1.510 2.295 1.787 4.415 1.150 2.413 2.773 1.219 9.270 99.018 36.642 27.201 8.101 1.340 10.410 11.499 14.399 26.068 15.674 10.394 2.048 5.035 169 3.142 44.886 41.513 24.723 14.988 9.735 16.790 3.373 22.642 23.181 539 206.845
Werkelijke prijzen 2020 1.339.734 796.530 543.204 397.478 145.726 1.339.734 716.326 543.029 335.490 207.539 172.937 143.662 29.275 360 623.408 459.196 164.212 709.628 154.972 12.737 103.994 2.797 86.236 17.305 1.187 4.633 285 12.676 5.554 9.238 7.551 14.602 4.235 8.970 10.425 4.536 38.241 386.065 142.281 103.014 30.530 8.737 39.105 46.361 55.537 102.781 59.409 43.372 7.819 21.258 1.915 12.380 168.591 154.746 89.179 53.036 36.143 65.567 13.845 86.902 88.719 1.817 796.530
Werkelijke prijzen 2021 1e kwartaal* 344.111 203.160 140.951 107.812 33.139 344.111 179.574 133.969 81.629 52.340 46.001 38.687 7.314 -396 164.537 127.264 37.273 180.265 41.612 3.384 27.339 934 22.736 4.056 322 1.040 337 3.789 1.413 2.546 1.664 4.211 1.176 2.182 2.545 1.124 10.889 97.256 36.017 27.369 7.676 972 9.114 11.712 14.222 26.191 15.451 10.740 1.873 5.286 231 3.350 41.397 38.649 20.836 12.621 8.215 17.813 2.748 22.895 23.108 213 203.160
Werkelijke prijzen 2021 2e kwartaal* 374.486 220.430 154.056 118.649 35.407 374.486 196.343 147.493 90.657 56.836 48.094 40.673 7.421 756 178.143 135.732 42.411 196.184 43.211 2.813 29.464 1.269 24.257 4.770 380 1.060 91 3.917 1.517 2.574 2.114 4.151 1.152 2.531 2.623 1.315 10.934 106.375 40.804 29.754 8.615 2.435 10.938 11.068 15.031 28.534 16.361 12.173 1.930 6.125 619 3.499 46.598 43.024 23.821 13.719 10.102 19.203 3.574 24.246 24.457 211 220.430
Werkelijke prijzen 2021 3e kwartaal* 382.913 217.899 165.014 124.277 40.737 382.913 195.726 149.796 94.792 55.004 42.688 35.392 7.296 3.242 187.187 140.942 46.245 194.439 41.396 3.703 28.575 1.649 23.710 4.460 348 1.044 242 4.253 1.330 2.581 2.186 4.105 999 2.162 2.035 1.181 9.118 107.499 42.557 29.742 8.714 4.101 10.254 10.592 15.222 28.874 15.247 13.627 2.069 6.562 1.788 3.208 45.544 41.317 22.249 13.226 9.023 19.068 4.227 23.460 23.673 213 217.899
Werkelijke prijzen 2021 4e kwartaal* 403.308 229.098 174.210 137.597 36.613 403.308 200.966 153.891 93.832 60.059 47.622 39.767 7.855 -547 202.342 157.566 44.776 203.609 45.100 3.306 32.057 2.166 25.860 4.461 352 1.270 621 4.571 1.466 2.726 1.903 4.998 1.018 2.474 2.658 1.373 9.737 109.769 42.423 30.327 9.526 2.570 10.816 11.026 15.514 29.990 17.320 12.670 2.212 5.999 997 3.462 48.740 45.036 26.185 15.684 10.501 18.851 3.704 25.489 25.699 210 229.098
Werkelijke prijzen 2021 1.504.818 870.587 634.231 488.335 145.896 1.504.818 772.609 585.149 360.910 224.239 184.405 154.519 29.886 3.055 732.209 561.504 170.705 774.497 171.319 13.206 117.435 6.018 96.563 17.747 1.402 4.414 1.291 16.530 5.726 10.427 7.867 17.465 4.345 9.349 9.861 4.993 40.678 420.899 161.801 117.192 34.531 10.078 41.122 44.398 59.989 113.589 64.379 49.210 8.084 23.972 3.635 13.519 182.279 168.026 93.091 55.250 37.841 74.935 14.253 96.090 96.937 847 870.587
Werkelijke prijzen 2022 1e kwartaal* 402.685 226.933 175.752 135.240 40.512 402.685 200.597 151.883 95.210 56.673 48.782 41.426 7.356 -68 202.088 156.076 46.012 202.434 49.118 3.674 34.458 3.218 25.700 3.773 298 1.127 1.647 4.610 1.456 3.246 1.771 4.783 888 2.101 4.202 1.338 10.986 107.913 41.953 29.927 9.464 2.562 9.409 11.497 15.498 29.556 16.578 12.978 1.947 6.517 861 3.653 45.403 41.883 22.643 13.653 8.990 19.240 3.520 24.499 24.657 158 226.933
Werkelijke prijzen 2022 2e kwartaal* 444.566 241.615 202.951 159.014 43.937 444.566 218.517 161.864 101.641 60.223 52.985 45.633 7.352 3.668 226.049 172.547 53.502 216.797 49.859 2.620 36.623 3.336 27.931 5.117 357 1.238 1.996 4.343 1.602 2.989 2.242 4.726 951 2.370 3.791 1.565 10.616 117.398 45.974 29.484 11.074 5.416 11.411 10.405 17.193 32.415 18.041 14.374 2.062 7.083 1.438 3.791 49.540 44.782 25.485 14.647 10.838 19.297 4.758 24.818 24.994 176 241.615
Werkelijke prijzen 2022 3e kwartaal* 444.337 238.450 205.887 158.440 47.447 444.337 215.658 164.414 105.368 59.046 46.202 38.597 7.605 5.042 228.679 174.321 54.358 214.935 49.299 4.126 36.199 4.296 26.998 4.524 285 1.164 1.484 4.667 1.473 2.898 2.575 4.814 1.043 2.071 3.442 1.463 8.974 117.576 45.799 29.610 11.376 4.813 10.682 10.473 18.136 32.486 16.659 15.827 2.275 7.282 2.778 3.492 48.060 43.502 24.466 14.450 10.016 19.036 4.558 23.515 23.681 166 238.450
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De jaargegevens in de periode 1995-2021 zijn definitief. Kwartaalgegevens van 2021, 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Cijfers van de tweede raming over het tweede kwartaal van 2023 zijn toegevoegd aan deze tabel. Cijfers over 2022 zijn aangepast als gevolg van actuele informatie over de overheidsfinanciën. De aanpassingen werken door in meerdere transacties en saldi in de opbouw nationaal vorderingensaldo.

Correcties per 23 december 2022:
De gegevens van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het tweede kwartaal van 2022 waren onjuist. Dit heeft een effect op de volume-, waarde en prijsmutaties van het bbp en een aantal onderliggende componenten. Ze zijn in deze versie gecorrigeerd.

Correcties per 21 oktober 2022:
De meest recente cijfers voor werkdag- en seizoengecorrigeerde cijfers in de periode 1999-2009 van een aantal tijdreeksen in de opbouw nationaal vorderingensaldo waren niet opgenomen in deze tabel. In deze versie zijn deze cijfers wel opgenomen.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen
De opbouw van het bruto binnenlands product vanuit de productie. Dit is gelijk aan de som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken (inclusief niet-commerciële). De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen. Om uit te komen op het bbp tegen marktprijzen moet het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en verschil tussen toegerekende en afgedragen btw erbij worden opgeteld. De belastingen en subsidies hebben betrekking op zowel geproduceerde als ingevoerde goederen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn btw en invoerheffingen.
Beschikbaar voor finale bestedingen
Het binnenlands product (bruto, marktprijzen) plus de invoer van goederen en diensten.
Totaal
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Finale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa (bruto), veranderingen in voorraden en uitvoer.
Totaal
Nationale finale bestedingen
Binnenlandse finale bestedingen die bestaan uit de consumptieve bestedingen van huishoudens en de overheid, de bruto investeringen in vaste activa (bruto) en de voorraadvorming.
Totaal
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Bedrijven en huishoudens
Investeringen in vaste activa door vennootschappen (deel uitmakend van de sector niet-financiële ondernemingen of de sector financiële instellingen) en de sector huishoudens inclusief de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's ). De investeringen van huishoudens betreffen bijvoorbeeld die aan een eigen woning, maar ook de investeringen van zelfstandigen.
Overheid
Investeringen in vaste activa door de sector overheid. Het betreft hier voor een groot deel investeringen in infrastructurele werken, maar ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en wapensystemen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Opbouw bbp vanuit de productie
De opbouw van het bruto binnenlands product vanuit de productie. Dit is gelijk aan de som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken (inclusief niet-commerciële). De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen. Om uit te komen op het bbp tegen marktprijzen moet het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en verschil tussen toegerekende en afgedragen btw erbij worden opgeteld. De belastingen en subsidies hebben betrekking op zowel geproduceerde als ingevoerde goederen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn btw en invoerheffingen.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief niet-aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Totaal
A-F Landbouw en nijverheid
Landbouw, nijverheid en energievoorziening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
Totaal
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Totaal
B Delfstoffenwinning
Winning van delfstoffen
Deze sectie omvat:
- de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.

Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, steen en mineralen.

Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie C);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107);
- de winning, zuivering en distributie van water (3600).
C Industrie
Industrie
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie.
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere benodigdheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).

Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden verwerkt en die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder deze sectie.

Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie Industrie.

Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt ingedeeld in afdeling 95;
de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren in afdeling 45: de autobranche.

De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektra-installatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.

De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en detailhandel).
Totaal
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
11 Vervaardiging van dranken
12 Vervaardiging van tabaksproducten
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
13 Vervaardiging van textiel
14 Vervaardiging van kleding
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
16-18 Hout-, papier-, grafische industr.
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk,
riet en vlechtwerk ( geen meubels)
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19 Aardolie-industrie
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
20-21Chemie en farmaceutische industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
20 Vervaardiging van chemische producten
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
22 Rubber- en kunststofproductenindustrie
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
26-27 Elektrische en elektron. industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
28 Machine-industrie
Vervaardiging van overige machines en apparaten
29-30 Transportmiddelenindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen
31-33 Overige industrie en reparatie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
31 Vervaardiging van meubels
32.1 Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van
sieraden e.d.
32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten
32.3 Vervaardiging van sportartikelen
32.4 Vervaardiging van speelgoed en spellen
32.9 Vervaardiging van overige goederen
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
D Energievoorziening
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Deze sectie omvat:
- productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water.
E Waterbedrijven en afvalbeheer
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Deze sectie omvat:
- winning en distributie van water;
- afvalbehandeling en recycling.
F Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken.

Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.

Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd.

De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

Deze sectie omvat niet:
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines (bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in deze afdeling ingedeeld.
G-N Commerciële dienstverlening
Commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Totaal
G-I Handel, vervoer en horeca
Handel, vervoer en horeca
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Totaal
G Handel
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.

De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening.

Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen.

Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.

Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
H Vervoer en opslag
Vervoer en opslag
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag enz.;
- de posterijen;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.

Deze sectie omvat niet:
- het onderhoud en de reparatie van auto's (45).
I Horeca
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Deze sectie omvat:
- het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie.

De verschillende activiteiten in sectie I overlappen elkaar in zekere mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is, maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij de
maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van maaltijden bij 56.1 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de exploitatie van een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook deel uitmaken van een bedrijf dat logies verschaft.

Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en anderen accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden) aan. Er zijn vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen logies, terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden. Het soort aanvullende dienstverlening kan van eenheid tot eenheid verschillen.

Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants, zelfbedienings- of afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke viskramen en
dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het feit dat er voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden aangeboden, niet het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt.

Deze sectie omvat niet:
- de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd (SBI 10: voedingsmiddelenindustrie);
- de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden (SBI 46 groothandel of SBI 47 detailhandel afhankelijk van de afnemerscategorie).
J Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven (afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie (afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63). Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content (informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed publiek. Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm, elektronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
K Financiële dienstverlening
Financiële instellingen
Deze sectie omvat:
- financiële instellingen;
- verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen);
- financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.
L Verhuur en handel van onroerend goed
Verhuur van en handel in onroerend goed
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
M-N Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Totaal
M Specialistische zakelijke diensten
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Deze sectie omvat:
- gespecialiseerde professionele wetenschappelijke en technische activiteiten. Deze activiteiten vereisen een hoge opleiding en stellen specifieke kennis ter beschikking.
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Deze sectie omvat:
- activiteiten die zakelijke gebruikers ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Het verschil van deze activiteiten met die uit sectie M is dat de activiteiten uit deze sectie niet primair gericht zijn op het overbrengen van expertise en kennis.
Totaal
77 Verhuur van roerende goederen
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
80-82 Beveiliging en overige diensten
Beveiliging en overige zakelijke dienstverlening.
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten
81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging
82 Overige zakelijke dienstverlening
O-U Niet-commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Totaal
O-Q Overheid en zorg
Overheid en zorg
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Totaal
O-P Overheid en onderwijs
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P. Onderwijs
Totaal
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidsinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 "Onderwijs";
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 "Gezondheidszorg";
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 "Milieudienstverlening".
P Onderwijs
Deze sectie omvat:
- alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor
elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk als via radio en televisie.
Zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van
het normale schoolstelsel als volwasseneneducatie,
alfabetiseringsprogramma's enzovoort.
Volwasseneneducatie waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van het
onderwijs op een specifiek niveau wordt bij dat niveau ingedeeld. Op ieder
niveau van het initiële onderwijs omvatten de klassen het speciale
onderwijs aan lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen.
Deze sectie omvat ook:
- het overige onderwijs, zoals autorijscholen.
Deze sectie omvat niet:
- hoofdzakelijk op ontspanning gericht onderwijs, zoals bridge- en
golflessen, dansonderwijs (93 of 94).
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheids- en welzijnszorg
Deze sectie omvat:
- behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen;
- geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting;
- behandeling door medische en paramedische praktijken;
- ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten;
- verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen;
- welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen;
- kinderopvang.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Productgebonden belastingen en subsidies
De productgebonden belastingen en subsidies op geproduceerde en ingevoerde goederen en diensten.
Saldo
Het saldo van productgebonden belastingen en subsidies op geproduceerde en ingevoerde goederen en diensten.
Productgebonden belastingen
Belastingen die moeten worden betaald per eenheid van een bepaald goed dat of bepaalde dienst die is geproduceerd of ingevoerd. De belasting kan een bepaald bedrag per kwantitatieve eenheid van een goed of een dienst zijn, of worden berekend als een bepaald percentage van de prijs per eenheid of van de waarde van de geproduceerde of verhandelde goederen en diensten.
Productgebonden subsidies
Subsidies die zijn uitgekeerd per geproduceerde of ingevoerde eenheid van een goed of een dienst. De subsidies zijn gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van het product.
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.