Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten Perioden Prijsindex (2015=100) Kwartaalmutaties (%) Jaarmutaties (%)
Binnenvaart, goederenvervoer 2018 128,5 18,8
Binnenvaart, goederenvervoer 2019 1e kwartaal 129,1 -22,3 19,7
Binnenvaart, goederenvervoer 2019 2e kwartaal 122,7 -4,9 16,0
Binnenvaart, goederenvervoer 2019 3e kwartaal 120,2 -2,0 -10,4
Binnenvaart, goederenvervoer 2019 4e kwartaal 118,5 -1,5 -28,7
Binnenvaart, goederenvervoer 2019 122,6 -4,5
Binnenvaart, goederenvervoer 2020 1e kwartaal 115,2 -2,8 -10,7
Binnenvaart, goederenvervoer 2020 2e kwartaal 109,2 -5,2 -11,0
Binnenvaart, goederenvervoer 2020 3e kwartaal 105,8 -3,2 -12,0
Binnenvaart, goederenvervoer 2020 4e kwartaal 106,9 1,1 -9,8
Binnenvaart, goederenvervoer 2020 109,3 -10,9
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 107,3 0,4 -6,9
Binnenvaart, natte bulk 2018 105,6 .
Binnenvaart, natte bulk 2019 1e kwartaal 123,7 -4,0 28,4
Binnenvaart, natte bulk 2019 2e kwartaal 119,7 -3,2 28,2
Binnenvaart, natte bulk 2019 3e kwartaal 120,6 0,8 16,1
Binnenvaart, natte bulk 2019 4e kwartaal 118,1 -2,1 -8,3
Binnenvaart, natte bulk 2019 120,5 14,1
Binnenvaart, natte bulk 2020 1e kwartaal 115,1 -2,6 -7,0
Binnenvaart, natte bulk 2020 2e kwartaal 111,0 -3,5 -7,3
Binnenvaart, natte bulk 2020 3e kwartaal 98,3 -11,4 -18,5
Binnenvaart, natte bulk 2020 4e kwartaal 94,8 -3,6 -19,7
Binnenvaart, natte bulk 2020 104,8 -13,1
Binnenvaart, natte bulk 2021 1e kwartaal 95,3 0,5 -17,2
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2018 142,1 .
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2019 1e kwartaal 133,6 -22,4 11,9
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2019 2e kwartaal 131,7 -1,4 8,2
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2019 3e kwartaal 130,1 -1,2 -16,3
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2019 4e kwartaal 129,7 -0,3 -24,6
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2019 131,3 -7,6
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2020 1e kwartaal 126,6 -2,4 -5,2
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2020 2e kwartaal 121,9 -3,7 -7,4
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2020 3e kwartaal 122,4 0,4 -6,0
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2020 4e kwartaal 123,9 1,3 -4,5
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2020 123,7 -5,8
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 1e kwartaal 122,5 -1,1 -3,2
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2018 145,8 .
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2019 1e kwartaal 137,2 -33,2 21,4
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2019 2e kwartaal 125,2 -8,7 14,1
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2019 3e kwartaal 119,7 -4,4 -23,0
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2019 4e kwartaal 117,5 -1,8 -42,8
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2019 124,9 -14,4
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2020 1e kwartaal 113,8 -3,1 -17,1
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2020 2e kwartaal 107,3 -5,6 -14,3
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2020 3e kwartaal 107,3 0,0 -10,3
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2020 4e kwartaal 111,1 3,5 -5,4
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2020 109,9 -12,0
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 1e kwartaal 111,8 0,7 -1,7
Binnenvaart, container 2018 107,0 .
Binnenvaart, container 2019 1e kwartaal 109,9 -1,0 5,2
Binnenvaart, container 2019 2e kwartaal 112,5 2,4 8,2
Binnenvaart, container 2019 3e kwartaal 112,1 -0,3 3,3
Binnenvaart, container 2019 4e kwartaal 112,1 0,0 1,0
Binnenvaart, container 2019 111,7 4,4
Binnenvaart, container 2020 1e kwartaal 109,7 -2,1 -0,2
Binnenvaart, container 2020 2e kwartaal 99,8 -9,1 -11,3
Binnenvaart, container 2020 3e kwartaal 100,8 1,0 -10,1
Binnenvaart, container 2020 4e kwartaal 102,6 1,8 -8,5
Binnenvaart, container 2020 103,2 -7,6
Binnenvaart, container 2021 1e kwartaal 103,4 0,8 -5,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven. De binnenvaart valt binnen de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008) onder code H50.4. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal. De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 augustus 2022:
De cijfers over het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van het vorige kwartaal kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen circa anderhalve maand na het aflopen van het verslagkwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven.

De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal.
Kwartaalmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
De kwartaalmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.