Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Kenmerken huishouden Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Veel beter worden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Een beetje beter worden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Een beetje slechter worden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Veel slechter worden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Schulden maken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Precies rondkomen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Beetje geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Veel geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Weet niet (%)
Totaal personen 2021 1e kwartaal 100 3 21 57 14 2 3 100 3 7 21 49 15 5
Totaal personen 2022 1e kwartaal 100 3 17 47 25 5 3 100 3 10 22 47 13 5
Woningbezit: eigen woning 2021 1e kwartaal 100 2 21 60 13 2 2 100 1 6 16 55 18 4
Woningbezit: eigen woning 2022 1e kwartaal 100 2 16 51 25 4 2 100 1 8 17 54 16 4
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2021 1e kwartaal 100 2 17 53 17 3 9 100 6 10 43 30 4 8
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2022 1e kwartaal 100 4 13 38 28 8 8 100 6 16 39 26 2 10
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2021 1e kwartaal 100 5 23 50 16 3 4 100 6 9 25 45 10 5
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2022 1e kwartaal 100 4 22 39 25 8 2 100 4 12 27 43 9 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van het huishouden (o.a. huishoudensgrootte en samenstelling). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 september 2022.
De cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen 20 december 2022.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van uw financiële situatie van uw huishouden voor de komende 12 maanden?
Totaal
Veel beter worden
Een beetje beter worden
Hetzelfde blijven
Een beetje slechter worden
Veel slechter worden
Weet niet
Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Totaal
Schulden maken
Spaartegoeden aanspreken
Precies rondkomen
Beetje geld overhouden
Veel geld overhouden
Weet niet