ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI 2008 ICT en innovatie Procesinnovatie Nieuwe proc. ontw. of sterk verbeterd (% van bedrijven) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Onbelangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Enigszins belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Zeer belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 29 3 14 45 41
10 of meer werkzame personen C Industrie 33 3 18 48 30
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 41 2 17 27 54
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 20 0 15 50 35
10 of meer werkzame personen G Handel 27 4 11 44 41
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 31 3 13 45 42
10 of meer werkzame personen I Horeca 10 10 10 50 40
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 54 2 7 31 59
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 49 0 6 37 59
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 26 0 15 35 54
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 33 3 9 42 45
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 25 4 12 44 40
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 31 0 13 52 35
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 24 4 13 46 42
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 29 3 10 45 45
10 of meer werkzame personen ICT-sector 52 2 8 31 60
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 24 4 13 42 42
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 25 4 20 44 32
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 3 17 27 50
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 16 0 13 56 25
10 tot 50 werkzame personen G Handel 23 4 13 43 39
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 24 4 13 50 38
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 9 11 0 44 33
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 51 2 8 31 61
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 38 0 8 42 50
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 17 0 6 35 59
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 29 3 10 45 45
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 21 5 19 43 38
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 26 0 12 46 38
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 20 5 10 45 40
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 26 4 12 42 42
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 50 2 8 30 60
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 44 2 14 45 41
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 51 2 16 53 29
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 0 27 31 42
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 38 0 24 29 45
50 tot 250 werkzame personen G Handel 44 2 9 48 39
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 46 0 15 37 50
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 21 0 38 38 29
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 60 2 7 27 65
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 64 0 0 33 67
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 57 0 26 28 46
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 53 2 4 43 49
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 30 0 10 47 40
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 38 3 11 63 24
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 42 2 12 45 43
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 39 3 8 46 46
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 58 2 7 33 60
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 59 2 10 42 47
250 en meer werkzame personen C Industrie 69 1 19 46 33
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 0 0 15 85
250 en meer werkzame personen F Bouwnijverheid 66 2 5 30 62
250 en meer werkzame personen G Handel 59 0 7 39 53
250 en meer werkzame personen H Vervoer en opslag 69 1 7 42 48
250 en meer werkzame personen I Horeca 38 0 32 18 50
250 en meer werkzame personen J Informatie en communicatie 72 0 6 49 44
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 89 0 6 21 74
250 en meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 42 0 0 43 57
250 en meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 62 2 2 42 55
250 en meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 47 2 6 45 49
250 en meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 53 2 11 47 40
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 60 2 8 38 52
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 52 2 4 42 50
250 en meer werkzame personen ICT-sector 71 3 7 46 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Procesinnovatie
Er is sprake van procesinnovatie wanneer bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde processen. Ook procesinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee. Let op: (louter) organisatorische wijzigingen in uw bedrijf tellen niet mee als procesinnovatie.
Nieuwe proc. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe processen ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PROCESSEN binnen uw bedrijf, of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor procesinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk