Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2018 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 9 september 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand juli 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van april, mei en juni 2020 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van januari-maart 2020 zijn bijgesteld.

Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen over januari-maart 2020 iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2019 zijn ook voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Verder is de gehele reeks ''Vervaardiging van consumentenartikelen'', terug t/m 2005, toegevoegd aan de tabel. Deze gegevens ontbraken in het verleden.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand april 2018 zijn toegevoegd. Bij het berekenen van de gemiddelde- en seizoengecorrigeerde dagomzet zijn de modellen aangepast vanaf januari 2017.

Wijzigingen per 9 april 2018:
Omzetcijfers van de nijverheid over de maand februari 2018 zijn toegevoegd.

Tevens zijn de omzetcijfers van januari 2017 t/m januari 2018 geactualiseerd, waarbij nagekomen informatie verwerkt is. Door de jaarrelease 2017 zal de uitsplitsing van de omzet naar binnen- en buitenland tijdelijk niet beschikbaar zijn voor sectie B Delfstoffenwinning (sbi 06 t/m 09).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzetTotale omzet (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzetOmzet binnenland (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzetOmzet buitenland (%)
C Industrie 2017 1e kwartaal 10,2 10,6 10,0
C Industrie 2017 2e kwartaal 7,1 4,3 8,7
C Industrie 2017 3e kwartaal 5,2 1,5 7,2
C Industrie 2017 4e kwartaal 6,1 2,4 8,4
C Industrie 2018 1e kwartaal 6,3 4,1 7,6
C Industrie 2018 2e kwartaal 6,8 8,7 5,8
C Industrie 2018 3e kwartaal 7,9 11,8 5,9
C Industrie 2018 4e kwartaal 1,4 7,6 -2,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 1e kwartaal 4,8 3,3 6,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 2e kwartaal 2,9 -1,1 6,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 5,6 1,9 8,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 4e kwartaal 5,1 1,4 8,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 1e kwartaal 2,6 2,1 3,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 2e kwartaal -0,5 1,1 -1,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal -0,8 -0,8 -0,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 4e kwartaal -0,6 0,6 -1,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2017 1e kwartaal 5,1 3,5 6,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2017 2e kwartaal 2,6 -2,4 7,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 5,3 1,7 8,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2017 4e kwartaal 5,1 0,9 9,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 1e kwartaal 2,8 2,2 3,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 2e kwartaal -0,9 1,6 -3,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal -1,8 -1,7 -1,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 4e kwartaal -0,8 0,5 -2,0
11 Drankenindustrie 2017 1e kwartaal 3,8 0,6 6,8
11 Drankenindustrie 2017 2e kwartaal 6,3 14,7 -1,5
11 Drankenindustrie 2017 3e kwartaal 7,4 4,7 9,9
11 Drankenindustrie 2017 4e kwartaal 7,3 10,2 4,9
11 Drankenindustrie 2018 1e kwartaal 2,2 1,4 2,8
11 Drankenindustrie 2018 2e kwartaal 4,9 -3,3 13,7
11 Drankenindustrie 2018 3e kwartaal 10,1 9,7 10,4
11 Drankenindustrie 2018 4e kwartaal 2,3 3,1 1,5
12 Tabaksindustrie 2017 1e kwartaal -10,0 . .
12 Tabaksindustrie 2017 2e kwartaal 4,9 . .
12 Tabaksindustrie 2017 3e kwartaal 19,9 . .
12 Tabaksindustrie 2017 4e kwartaal -4,2 . .
12 Tabaksindustrie 2018 1e kwartaal -8,6 . .
12 Tabaksindustrie 2018 2e kwartaal -5,3 . .
12 Tabaksindustrie 2018 3e kwartaal 2,3 . .
12 Tabaksindustrie 2018 4e kwartaal 0,1 . .
13 Textielindustrie 2017 1e kwartaal 4,9 8,9 3,1
13 Textielindustrie 2017 2e kwartaal 1,7 6,8 -0,4
13 Textielindustrie 2017 3e kwartaal 8,7 -1,3 13,5
13 Textielindustrie 2017 4e kwartaal 9,7 6,9 10,9
13 Textielindustrie 2018 1e kwartaal 5,4 0,3 7,8
13 Textielindustrie 2018 2e kwartaal 6,2 1,4 8,3
13 Textielindustrie 2018 3e kwartaal -1,4 -1,8 -1,2
13 Textielindustrie 2018 4e kwartaal -3,9 0,1 -5,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 1e kwartaal 5,9 6,8 5,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 2e kwartaal 2,0 7,3 -0,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 3e kwartaal 9,9 2,2 14,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 4e kwartaal 11,0 13,1 9,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 1e kwartaal 4,3 2,9 5,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 2e kwartaal 5,3 2,9 6,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 3e kwartaal -1,3 -1,0 -1,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 4e kwartaal -4,4 -2,7 -5,4
14 Kledingindustrie 2017 1e kwartaal 5,1 2,0 15,5
14 Kledingindustrie 2017 2e kwartaal 3,5 10,8 -19,3
14 Kledingindustrie 2017 3e kwartaal 12,2 12,0 12,7
14 Kledingindustrie 2017 4e kwartaal 28,6 37,0 4,2
14 Kledingindustrie 2018 1e kwartaal 7,5 11,3 -3,5
14 Kledingindustrie 2018 2e kwartaal 9,8 7,2 20,4
14 Kledingindustrie 2018 3e kwartaal 2,0 -0,8 11,7
14 Kledingindustrie 2018 4e kwartaal -10,3 -15,5 9,2
15 Leer- en schoenenindustrie 2017 1e kwartaal 14,9 2,5 24,6
15 Leer- en schoenenindustrie 2017 2e kwartaal 3,2 2,5 3,5
15 Leer- en schoenenindustrie 2017 3e kwartaal 16,7 6,9 23,2
15 Leer- en schoenenindustrie 2017 4e kwartaal 5,3 9,1 3,5
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 1e kwartaal -7,9 4,1 -15,6
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 2e kwartaal -7,8 4,5 -14,1
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 3e kwartaal -3,5 3,5 -7,5
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 4e kwartaal -2,3 10,9 -9,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 1e kwartaal 1,3 1,2 1,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 2e kwartaal 5,3 5,0 6,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 3e kwartaal 4,5 6,4 -1,2
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 4e kwartaal 6,0 6,0 5,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 1e kwartaal 8,0 8,8 5,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 2e kwartaal 8,9 11,1 1,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 3e kwartaal 6,8 7,4 4,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 4e kwartaal 11,7 13,6 5,0
16 Houtindustrie 2017 1e kwartaal 0,9 0,0 4,9
16 Houtindustrie 2017 2e kwartaal 2,9 1,9 7,6
16 Houtindustrie 2017 3e kwartaal 1,3 1,4 0,8
16 Houtindustrie 2017 4e kwartaal 2,3 3,0 -1,0
16 Houtindustrie 2018 1e kwartaal 5,1 5,9 1,4
16 Houtindustrie 2018 2e kwartaal 5,8 8,5 -6,8
16 Houtindustrie 2018 3e kwartaal 8,5 9,1 5,8
16 Houtindustrie 2018 4e kwartaal 11,9 12,2 10,3
17 Papierindustrie 2017 1e kwartaal 2,6 1,8 3,0
17 Papierindustrie 2017 2e kwartaal 3,5 2,5 4,1
17 Papierindustrie 2017 3e kwartaal 8,0 2,7 10,6
17 Papierindustrie 2017 4e kwartaal 9,3 6,0 10,9
17 Papierindustrie 2018 1e kwartaal 21,0 23,6 19,8
17 Papierindustrie 2018 2e kwartaal 20,9 21,1 20,8
17 Papierindustrie 2018 3e kwartaal 15,5 21,4 12,8
17 Papierindustrie 2018 4e kwartaal 17,7 28,5 12,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 1e kwartaal 1,1 -0,5 2,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 2e kwartaal 0,1 -1,5 1,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 3e kwartaal 1,7 -3,7 5,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 4e kwartaal 2,5 -2,6 6,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 1e kwartaal 11,9 9,6 13,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 2e kwartaal 12,8 8,2 16,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 3e kwartaal 9,2 11,1 7,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 4e kwartaal 12,5 13,8 11,5
18 Grafische industrie 2017 1e kwartaal -1,7 -2,5 -0,3
18 Grafische industrie 2017 2e kwartaal -6,3 -5,1 -8,6
18 Grafische industrie 2017 3e kwartaal -9,8 -9,8 -9,7
18 Grafische industrie 2017 4e kwartaal -8,4 -9,5 -6,4
18 Grafische industrie 2018 1e kwartaal -5,5 -3,8 -8,4
18 Grafische industrie 2018 2e kwartaal -3,6 -4,4 -1,9
18 Grafische industrie 2018 3e kwartaal -4,6 0,0 -12,3
18 Grafische industrie 2018 4e kwartaal 2,5 -0,1 7,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 1e kwartaal 18,6 34,1 11,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 2e kwartaal 7,1 13,5 4,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 3e kwartaal 1,7 -1,4 3,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 4e kwartaal 4,5 2,1 5,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 1e kwartaal 5,0 3,1 6,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 2e kwartaal 11,8 14,6 10,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 3e kwartaal 18,6 30,4 12,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 4e kwartaal 4,3 5,5 3,6
19 Aardolie-industrie 2017 1e kwartaal 34,0 51,9 23,7
19 Aardolie-industrie 2017 2e kwartaal 9,1 6,3 10,8
19 Aardolie-industrie 2017 3e kwartaal -3,9 -12,8 1,9
19 Aardolie-industrie 2017 4e kwartaal 0,5 -12,5 10,0
19 Aardolie-industrie 2018 1e kwartaal 9,0 5,1 11,7
19 Aardolie-industrie 2018 2e kwartaal 27,5 38,2 21,1
19 Aardolie-industrie 2018 3e kwartaal 48,0 85,5 26,8
19 Aardolie-industrie 2018 4e kwartaal 13,6 17,0 11,6
20 Chemische industrie 2017 1e kwartaal 17,7 31,9 12,2
20 Chemische industrie 2017 2e kwartaal 9,9 20,3 5,8
20 Chemische industrie 2017 3e kwartaal 6,1 5,3 6,5
20 Chemische industrie 2017 4e kwartaal 7,0 9,7 5,8
20 Chemische industrie 2018 1e kwartaal 3,1 2,4 3,3
20 Chemische industrie 2018 2e kwartaal 6,1 4,9 6,7
20 Chemische industrie 2018 3e kwartaal 10,3 11,5 9,7
20 Chemische industrie 2018 4e kwartaal 1,2 2,1 0,8
21 Farmaceutische industrie 2017 1e kwartaal -16,0 28,7 -32,1
21 Farmaceutische industrie 2017 2e kwartaal -27,5 8,2 -40,2
21 Farmaceutische industrie 2017 3e kwartaal -25,9 -21,9 -27,8
21 Farmaceutische industrie 2017 4e kwartaal -2,7 13,2 -11,6
21 Farmaceutische industrie 2018 1e kwartaal 5,3 -11,4 16,8
21 Farmaceutische industrie 2018 2e kwartaal 5,0 -4,7 11,2
21 Farmaceutische industrie 2018 3e kwartaal 0,1 5,8 -2,8
21 Farmaceutische industrie 2018 4e kwartaal -14,6 -25,8 -6,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2017 1e kwartaal 7,0 8,4 6,2
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2017 2e kwartaal 6,1 7,4 5,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2017 3e kwartaal 6,9 8,6 5,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2017 4e kwartaal 5,8 7,9 4,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 1e kwartaal 5,2 5,6 4,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 2e kwartaal 4,7 6,0 3,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 3e kwartaal 3,2 2,0 4,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 4e kwartaal 4,9 6,6 3,6
23 Bouwmaterialenindustrie 2017 1e kwartaal 1,5 1,9 0,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2017 2e kwartaal 6,5 6,6 5,9
23 Bouwmaterialenindustrie 2017 3e kwartaal 6,1 9,0 -1,9
23 Bouwmaterialenindustrie 2017 4e kwartaal 7,8 7,6 8,4
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 1e kwartaal 9,5 10,5 6,7
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 2e kwartaal 10,3 12,3 3,7
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 3e kwartaal 6,1 6,6 4,3
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 4e kwartaal 11,6 14,2 3,2
24 Basismetaalindustrie 2017 1e kwartaal 23,8 22,7 24,1
24 Basismetaalindustrie 2017 2e kwartaal 18,9 28,3 16,2
24 Basismetaalindustrie 2017 3e kwartaal 16,9 17,4 16,7
24 Basismetaalindustrie 2017 4e kwartaal 20,6 28,4 18,3
24 Basismetaalindustrie 2018 1e kwartaal -1,0 7,4 -3,3
24 Basismetaalindustrie 2018 2e kwartaal 7,1 10,7 5,9
24 Basismetaalindustrie 2018 3e kwartaal 5,2 18,3 1,7
24 Basismetaalindustrie 2018 4e kwartaal 3,4 10,7 1,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 1e kwartaal 11,7 4,6 17,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 2e kwartaal 4,9 3,7 5,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 3e kwartaal 6,5 0,6 11,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 4e kwartaal 5,7 2,1 9,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 1e kwartaal 0,9 5,1 -2,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 2e kwartaal 7,8 10,6 5,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 3e kwartaal 4,9 11,3 -0,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 4e kwartaal 7,4 13,0 2,3
25 Metaalproductenindustrie 2017 1e kwartaal 7,1 1,9 13,5
25 Metaalproductenindustrie 2017 2e kwartaal 0,2 0,4 0,0
25 Metaalproductenindustrie 2017 3e kwartaal 2,8 -1,8 8,5
25 Metaalproductenindustrie 2017 4e kwartaal 0,8 -1,3 3,7
25 Metaalproductenindustrie 2018 1e kwartaal 1,6 4,7 -1,8
25 Metaalproductenindustrie 2018 2e kwartaal 8,1 10,6 5,0
25 Metaalproductenindustrie 2018 3e kwartaal 4,7 10,1 -1,2
25 Metaalproductenindustrie 2018 4e kwartaal 8,9 13,4 3,1
26 Elektrotechnische industrie 2017 1e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2017 2e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2017 3e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2017 4e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2018 1e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2018 2e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2018 3e kwartaal . . .
26 Elektrotechnische industrie 2018 4e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 1e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 2e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 3e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 4e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 1e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 2e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 3e kwartaal . . .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 4e kwartaal . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2017 1e kwartaal 3,2 3,5 3,0
27 Elektrische apparatenindustrie 2017 2e kwartaal 0,2 2,7 -1,3
27 Elektrische apparatenindustrie 2017 3e kwartaal -1,1 -0,4 -1,6
27 Elektrische apparatenindustrie 2017 4e kwartaal 0,6 5,8 -2,4
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 1e kwartaal 0,0 6,3 -3,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 2e kwartaal -3,1 5,2 -8,3
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 3e kwartaal -2,4 0,6 -4,4
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 4e kwartaal -3,1 20,9 -18,2
28 Machine-industrie 2017 1e kwartaal 15,4 9,8 17,0
28 Machine-industrie 2017 2e kwartaal 16,6 7,0 19,3
28 Machine-industrie 2017 3e kwartaal 20,1 14,0 21,5
28 Machine-industrie 2017 4e kwartaal 17,0 10,1 18,8
28 Machine-industrie 2018 1e kwartaal 22,2 4,2 26,9
28 Machine-industrie 2018 2e kwartaal 11,2 7,4 12,1
28 Machine-industrie 2018 3e kwartaal 9,8 4,8 10,9
28 Machine-industrie 2018 4e kwartaal 11,8 13,2 11,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2017 1e kwartaal 23,0 -2,6 30,5
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2017 2e kwartaal 22,7 16,2 24,2
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2017 3e kwartaal 13,5 11,6 14,0
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2017 4e kwartaal 24,0 13,4 26,6
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 1e kwartaal 15,5 17,3 15,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 2e kwartaal 16,3 32,7 12,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 3e kwartaal 17,3 34,9 13,6
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 4e kwartaal 8,5 32,8 3,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 1e kwartaal 13,8 -2,8 18,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 2e kwartaal 13,5 -0,3 17,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 17,6 8,5 20,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 4e kwartaal 12,4 0,5 15,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 1e kwartaal 12,8 4,9 14,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 2e kwartaal 8,8 18,2 6,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal 13,3 23,0 11,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 4e kwartaal 13,6 37,0 8,3
30 Overige transportmiddelenindustrie 2017 1e kwartaal -1,1 -3,0 -0,5
30 Overige transportmiddelenindustrie 2017 2e kwartaal -1,7 -17,6 4,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 26,6 3,6 34,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 2017 4e kwartaal -11,6 -24,1 -8,1
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 1e kwartaal 7,4 -14,1 14,0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 2e kwartaal -6,5 -3,1 -7,5
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal 5,4 3,4 5,9
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 4e kwartaal 28,5 49,1 23,7
31 Meubelindustrie 2017 1e kwartaal 3,4 4,3 1,2
31 Meubelindustrie 2017 2e kwartaal 5,0 8,0 -2,9
31 Meubelindustrie 2017 3e kwartaal 3,0 5,6 -6,3
31 Meubelindustrie 2017 4e kwartaal 4,1 6,7 -5,0
31 Meubelindustrie 2018 1e kwartaal 9,7 10,7 7,0
31 Meubelindustrie 2018 2e kwartaal 3,9 2,5 8,0
31 Meubelindustrie 2018 3e kwartaal 2,7 1,8 6,4
31 Meubelindustrie 2018 4e kwartaal 8,7 9,1 6,8
32 Overige industrie 2017 1e kwartaal -8,3 -7,6 -8,8
32 Overige industrie 2017 2e kwartaal -10,1 -11,8 -8,6
32 Overige industrie 2017 3e kwartaal -4,2 -4,1 -4,3
32 Overige industrie 2017 4e kwartaal 1,6 -7,8 12,0
32 Overige industrie 2018 1e kwartaal 4,0 8,2 0,4
32 Overige industrie 2018 2e kwartaal 3,8 9,6 -0,8
32 Overige industrie 2018 3e kwartaal 3,8 4,5 3,3
32 Overige industrie 2018 4e kwartaal 0,6 4,9 -3,2
33 Reparatie en installatie van machines 2017 1e kwartaal 7,1 7,7 5,7
33 Reparatie en installatie van machines 2017 2e kwartaal -5,7 -4,1 -9,4
33 Reparatie en installatie van machines 2017 3e kwartaal -4,3 -5,2 -2,2
33 Reparatie en installatie van machines 2017 4e kwartaal 6,5 -2,5 31,1
33 Reparatie en installatie van machines 2018 1e kwartaal 9,9 3,5 25,6
33 Reparatie en installatie van machines 2018 2e kwartaal 16,6 15,9 18,1
33 Reparatie en installatie van machines 2018 3e kwartaal 12,7 15,4 6,4
33 Reparatie en installatie van machines 2018 4e kwartaal 6,9 10,4 -0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens