Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.
In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) Geluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werkGevaarlijk werk (vanaf 2019) Gevaarlijk werk (vanaf 2019) (%) Gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) Gevaarlijke stoffenStoffen op huid (%) Gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) Gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 22,1 6,3 13,2 12,8 17,7 9,6 9,1 4,4 12,1 30,6 3,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 23,5 9,0 17,1 16,8 19,4 12,6 12,6 4,8 15,1 35,6 3,8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 23,1 7,3 14,8 14,2 16,7 9,8 9,5 5,3 12,0 29,4 3,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 23,6 5,9 12,3 12,6 18,2 9,7 8,8 4,3 12,6 31,7 3,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 22,2 5,0 12,4 11,7 19,1 8,3 8,6 3,8 12,1 30,4 3,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2019 12,4 3,0 8,5 7,1 14,0 7,6 5,9 4,1 7,4 22,5 2,5
Mannen Totaal 2019 28,9 8,7 18,2 17,0 16,3 10,3 10,9 3,8 13,9 32,5 3,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . . . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 31,2 11,8 23,4 22,0 16,8 13,4 15,2 3,3 16,1 37,9 3,8
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 30,1 10,8 20,6 19,4 16,1 10,8 11,2 4,9 14,1 31,5 3,7
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 31,3 8,7 18,1 16,6 16,7 10,5 11,1 3,9 15,7 33,7 3,4
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 30,5 7,0 17,3 16,0 17,4 8,6 10,3 3,5 13,4 33,1 3,0
Mannen 65 jaar of ouder 2019 14,0 3,5 9,8 8,6 14,6 8,3 5,9 3,8 8,6 23,0 2,6
Vrouwen Totaal 2019 10,3 2,0 4,4 5,7 19,9 8,4 6,1 5,5 9,1 27,3 3,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 . . . . . . . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 9,5 4,2 5,8 7,5 24,1 11,2 8,0 7,3 13,3 31,4 3,9
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 11,6 1,5 5,2 5,7 17,7 8,2 6,7 6,1 8,7 26,1 3,8
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 12,0 1,7 3,6 6,5 20,5 8,4 5,4 4,9 7,9 28,7 3,5
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 8,3 1,8 4,1 4,6 21,7 7,9 5,6 4,5 10,0 25,9 2,9
Vrouwen 65 jaar of ouder 2019 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS, TNO
Verklaring van tekens