Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Perioden Regio's Verkeersintensiteiten rijkswegen (aantal gepasseerde motorvoertuigen per uur)
2011* Nederland 2.089
2012* Nederland 2.092
2013* Nederland 2.144
2014* Nederland 2.184
2015* Nederland 2.242
2016* Nederland 2.249
2017* Nederland 2.261
2018* Nederland 2.283
2011* Groningen (PV) 1.043
2012* Groningen (PV) 1.020
2013* Groningen (PV) 1.068
2014* Groningen (PV) 1.120
2015* Groningen (PV) 1.158
2016* Groningen (PV) 1.134
2017* Groningen (PV) 1.063
2018* Groningen (PV) 1.031
2011* Fryslân (PV) 1.087
2012* Fryslân (PV) 1.088
2013* Fryslân (PV) 1.207
2014* Fryslân (PV) 1.201
2015* Fryslân (PV) 1.226
2016* Fryslân (PV) 1.165
2017* Fryslân (PV) 1.132
2018* Fryslân (PV) 1.209
2011* Drenthe (PV) 1.181
2012* Drenthe (PV) 1.143
2013* Drenthe (PV) 1.187
2014* Drenthe (PV) 1.228
2015* Drenthe (PV) 1.262
2016* Drenthe (PV) 1.247
2017* Drenthe (PV) 1.253
2018* Drenthe (PV) 1.203
2011* Overijssel (PV) 1.323
2012* Overijssel (PV) 1.368
2013* Overijssel (PV) 1.432
2014* Overijssel (PV) 1.468
2015* Overijssel (PV) 1.513
2016* Overijssel (PV) 1.464
2017* Overijssel (PV) 1.484
2018* Overijssel (PV) 1.560
2011* Flevoland (PV) 1.793
2012* Flevoland (PV) 1.826
2013* Flevoland (PV) 1.813
2014* Flevoland (PV) 1.864
2015* Flevoland (PV) 1.847
2016* Flevoland (PV) 1.850
2017* Flevoland (PV) 1.879
2018* Flevoland (PV) 1.622
2011* Gelderland (PV) 2.329
2012* Gelderland (PV) 2.354
2013* Gelderland (PV) 2.405
2014* Gelderland (PV) 2.499
2015* Gelderland (PV) 2.572
2016* Gelderland (PV) 2.546
2017* Gelderland (PV) 2.480
2018* Gelderland (PV) 2.525
2011* Utrecht (PV) 3.859
2012* Utrecht (PV) 3.725
2013* Utrecht (PV) 3.969
2014* Utrecht (PV) 4.107
2015* Utrecht (PV) 4.229
2016* Utrecht (PV) 4.287
2017* Utrecht (PV) 4.367
2018* Utrecht (PV) 4.418
2011* Noord-Holland (PV) 2.438
2012* Noord-Holland (PV) 2.500
2013* Noord-Holland (PV) 2.525
2014* Noord-Holland (PV) 2.508
2015* Noord-Holland (PV) 2.579
2016* Noord-Holland (PV) 2.575
2017* Noord-Holland (PV) 2.548
2018* Noord-Holland (PV) 2.630
2011* Zuid-Holland (PV) 2.832
2012* Zuid-Holland (PV) 2.820
2013* Zuid-Holland (PV) 2.840
2014* Zuid-Holland (PV) 2.825
2015* Zuid-Holland (PV) 2.898
2016* Zuid-Holland (PV) 2.940
2017* Zuid-Holland (PV) 2.998
2018* Zuid-Holland (PV) 3.008
2011* Zeeland (PV) 924
2012* Zeeland (PV) 927
2013* Zeeland (PV) 955
2014* Zeeland (PV) 950
2015* Zeeland (PV) 949
2016* Zeeland (PV) 985
2017* Zeeland (PV) 995
2018* Zeeland (PV) 1.056
2011* Noord-Brabant (PV) 2.302
2012* Noord-Brabant (PV) 2.299
2013* Noord-Brabant (PV) 2.334
2014* Noord-Brabant (PV) 2.384
2015* Noord-Brabant (PV) 2.442
2016* Noord-Brabant (PV) 2.493
2017* Noord-Brabant (PV) 2.515
2018* Noord-Brabant (PV) 2.546
2011* Limburg (PV) 1.876
2012* Limburg (PV) 1.910
2013* Limburg (PV) 1.929
2014* Limburg (PV) 1.986
2015* Limburg (PV) 2.065
2016* Limburg (PV) 2.074
2017* Limburg (PV) 2.155
2018* Limburg (PV) 2.215
Bron: CBS, NDW
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de verkeersintensiteit van individuele rijkswegen buiten de bebouwde kom weer. De verkeersintensiteiten worden alle dagen van de week 24 uur per dag op vaste meetpunten elektronisch gemeten.
De verkeersintensiteiten op weekdagen zijn uitgesplitst naar: landsdeel, provincie en Corop-gebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Maand- en jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020
De cijfers van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers.
De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in de eerste helft van 2021.

Toelichting onderwerpen

Verkeersintensiteiten rijkswegen
Verkeersintensiteit
Het gemiddeld aantal gepasseerde motorvoertuigen per tijdseenheid op een (vast) meetpunt.

Rijkswegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat. Het betreffen de A-wegen alsmede enkele specifieke N-wegen die door Rijkswaterstaat ‘de status’ rijksweg hebben gekregen.

Meetpunt
Een vaste locatie op een weg waar 365 dagen per jaar en 1440 minuten per dag (Nederlandse en buitenlandse) gepasseerde motorvoertuigen elektronisch geteld worden. De data wordt opgeslagen in het zogenaamde NDW-bestand.
(NDW: Nationale Databank Wegverkeersgegevens).