Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Bewerk tabel

Deze tabel omschrijft waar het geld vandaan komt dat wordt uitgegeven aan de zorg. De geldstroom loopt vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg. In deze tabel worden de geldstromen in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers (inclusief de overheid als werkgever) en het buitenland.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over 2015 en 2016 zijn voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 12 juni 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering (zie paragraaf 3).

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Financieringsregelingen zorg Perioden Totaal financieringsbronnen (mln euro) Overheid (mln euro) Private financiersTotaal (mln euro) Private financiersVennootschappen, werkgevers (mln euro) Private financiersHuishoudens (mln euro) Buitenland (mln euro) Saldi Fondsen (mln euro) Overige verschillen (mln euro)
Totaal alle financieringsregelingen 2015* 94.494 26.559 69.009 15.275 53.734 0 -454 -621
Totaal alle financieringsregelingen 2016* 96.711 26.386 70.270 15.333 54.938 -10 -1.383 1.446
HF1: Overheid en soc. verzekering 2015* 75.335 26.559 49.839 13.884 35.955 -115 -454 -495
HF1: Overheid en soc. verzekering 2016* 77.266 26.386 50.939 13.913 37.026 -125 -1.383 1.447
HF11: Overheid 2015* 17.065 17.065
HF11: Overheid 2016* 17.537 17.537
HF121a: AWBZ, Wlz 2015* 17.697 3.250 15.194 15.194 0 -694 -55
HF121a: AWBZ, Wlz 2016* 18.025 3.382 14.237 14.237 4 309 94
HF121b: Ziekenfonds 2015*
HF121b: Ziekenfonds 2016*
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2015* 40.573 6.245 34.645 13.884 20.761 -115 239 -440
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016* 41.705 5.468 36.703 13.913 22.790 -128 -1.691 1.354
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2015* 19.044 19.170 1.391 17.779 -126
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2016* 19.330 19.331 1.420 17.911 -1
HF211: Particuliere verzekeringen 2015*
HF211: Particuliere verzekeringen 2016*
HF212: Aanvullende verzekering 2015* 4.224 4.350 4.350 -126
HF212: Aanvullende verzekering 2016* 4.466 4.467 4.467 -1
HF23: Regelingen door ondernemingen 2015* 1.391 1.391 1.391
HF23: Regelingen door ondernemingen 2016* 1.420 1.420 1.420
HF3: Eigen betalingen 2015* 13.429 13.429 13.429
HF3: Eigen betalingen 2016* 13.444 13.444 13.444
Buitenland; uitvoer 2015* 115 115
Buitenland; uitvoer 2016* 115 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens