Arbeidsdeelname; positie in het huishouden, 2003-2021

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden, 2003-2021

Geslacht Leeftijd Positie in huishouden Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 67,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 57,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 83,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 56,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 65,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 66,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 63,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 65,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 54,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 81,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 63,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 55,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 84,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 77,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 85,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 92,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 76,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 83,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 58,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 42,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 82,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 45,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 53,3
Mannen 15 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 72,3
Mannen 15 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 63,2
Mannen 15 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 91,0
Mannen 15 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 62,1
Mannen 15 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 65,2
Mannen 15 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 67,4
Mannen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 62,5
Mannen 15 tot 25 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 61,7
Mannen 15 tot 25 jaar Ouder 2018 2e kwartaal .
Mannen 15 tot 25 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 77,8
Mannen 15 tot 25 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 62,5
Mannen 15 tot 25 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 53,5
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 89,1
Mannen 25 tot 45 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 78,3
Mannen 25 tot 45 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 95,0
Mannen 25 tot 45 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 95,6
Mannen 25 tot 45 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 77,6
Mannen 25 tot 45 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 82,8
Mannen 45 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 64,9
Mannen 45 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 50,6
Mannen 45 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 88,2
Mannen 45 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 51,0
Mannen 45 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal .
Mannen 45 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 59,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 63,0
Vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 50,8
Vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 76,9
Vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 51,8
Vrouwen 15 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 65,1
Vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 64,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 65,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 69,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar Ouder 2018 2e kwartaal .
Vrouwen 15 tot 25 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 82,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 64,2
Vrouwen 15 tot 25 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 56,4
Vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 80,6
Vrouwen 25 tot 45 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 76,9
Vrouwen 25 tot 45 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 78,9
Vrouwen 25 tot 45 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 88,9
Vrouwen 25 tot 45 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal 73,9
Vrouwen 25 tot 45 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 84,6
Vrouwen 45 tot 75 jaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 51,2
Vrouwen 45 tot 75 jaar Alleenstaande 2018 2e kwartaal 34,9
Vrouwen 45 tot 75 jaar Ouder 2018 2e kwartaal 75,5
Vrouwen 45 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2018 2e kwartaal 39,5
Vrouwen 45 tot 75 jaar Thuiswonend kind 2018 2e kwartaal .
Vrouwen 45 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2018 2e kwartaal 45,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het derde kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; positie in het huishouden. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.