Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 1e kwartaal 13,3 16,4 17,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 2e kwartaal 31,6 20,8 6,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 3e kwartaal 12,4 18,4 12,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 4e kwartaal 25,7 15,3 2,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 1e kwartaal 9,3 12,5 10,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1e kwartaal 17,6 24,8 5,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 2e kwartaal 24,3 30,6 2,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 3e kwartaal 2,5 9,2 -5,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 4e kwartaal 4,3 4,0 -8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1e kwartaal 12,4 15,5 -6,7
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal 6,8 -13,6 -11,0
B Delfstoffenwinning 2018 2e kwartaal -28,6 -32,2 -57,8
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal -47,3 -38,7 2,5
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal 25,1 -34,7 -43,4
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal 13,4 -28,1 37,3
C Industrie 2018 1e kwartaal 11,9 12,7 10,9
C Industrie 2018 2e kwartaal 20,7 15,2 5,6
C Industrie 2018 3e kwartaal 4,9 13,4 11,0
C Industrie 2018 4e kwartaal 18,6 13,3 -1,0
C Industrie 2019 1e kwartaal 8,4 12,6 5,9
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 33,5 35,2 22,2
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 57,6 31,9 10,8
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 47,6 39,8 25,6
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 37,2 26,8 12,5
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 25,1 25,6 26,1
G Handel 2018 1e kwartaal 15,7 14,6 16,6
G Handel 2018 2e kwartaal 34,3 18,7 8,2
G Handel 2018 3e kwartaal 4,3 15,3 12,1
G Handel 2018 4e kwartaal 33,8 15,4 3,1
G Handel 2019 1e kwartaal 10,9 7,7 7,3
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal -7,6 1,6 14,8
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 26,4 21,2 -9,4
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal -0,4 7,7 5,8
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 20,9 14,6 -8,0
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal -18,7 0,7 0,3
I Horeca 2018 1e kwartaal -5,9 10,9 12,8
I Horeca 2018 2e kwartaal 34,2 30,5 5,2
I Horeca 2018 3e kwartaal 15,6 14,6 14,5
I Horeca 2018 4e kwartaal -0,4 -3,6 5,5
I Horeca 2019 1e kwartaal -10,1 -0,6 1,6
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal 16,0 14,1 29,2
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal 32,5 13,6 7,7
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal 16,5 17,4 10,6
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal 41,0 22,9 3,7
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 10,8 19,4 25,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 1e kwartaal -1,5 16,1 12,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2e kwartaal 7,4 10,9 7,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal 20,6 16,3 1,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal 0,8 15,2 -1,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal -5,7 15,0 -8,8
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1e kwartaal 14,4 21,8 24,2
M Specialistische zakelijke diensten 2018 2e kwartaal 19,4 21,5 9,1
M Specialistische zakelijke diensten 2018 3e kwartaal 0,2 27,4 12,3
M Specialistische zakelijke diensten 2018 4e kwartaal 34,5 20,3 2,9
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 18,2 21,2 15,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1e kwartaal 14,2 15,3 23,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 2e kwartaal 34,6 20,9 8,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3e kwartaal 20,9 15,7 14,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 4e kwartaal 19,0 12,9 7,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 22,3 15,8 8,9
R Cultuur, sport en recreatie 2018 1e kwartaal 0,2 15,5 5,4
R Cultuur, sport en recreatie 2018 2e kwartaal 19,4 18,1 12,7
R Cultuur, sport en recreatie 2018 3e kwartaal 5,9 11,9 -4,2
R Cultuur, sport en recreatie 2018 4e kwartaal 6,2 6,0 8,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019 1e kwartaal -11,0 9,7 6,5
S Overige dienstverlening 2018 1e kwartaal 9,5 1,5 3,3
S Overige dienstverlening 2018 2e kwartaal 4,4 8,9 0,4
S Overige dienstverlening 2018 3e kwartaal 5,3 8,0 -0,7
S Overige dienstverlening 2018 4e kwartaal 4,6 1,9 -4,5
S Overige dienstverlening 2019 1e kwartaal 3,1 -3,4 -4,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 augustus 2021:
De uitkomsten van het 3e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2021, verschijnt naar verwachting medio november 2021.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.