Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 november 203
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 december 201
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 januari 160
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 februari 136
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 maart 194
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 april 146
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 november 11
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 december 23
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 januari 21
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 februari 10
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 maart 15
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 april 13
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2020 november 35
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2020 december 48
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2021 januari 25
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2021 februari 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2021 maart 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2021 april 27
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 november 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 december 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 januari 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 februari 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 maart 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 april 1
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2020 november 168
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2020 december 153
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2021 januari 135
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2021 februari 107
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2021 maart 165
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2021 april 119
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 november 10
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 december 19
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 januari 17
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 februari 8
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 maart 12
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 april 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De uitkomsten over de maand maart 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand april 2024 verschijnen naar verwachting op 13 mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.