Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ)
Totaal biomassa 1990 30.597
Totaal biomassa 1995 36.150
Totaal biomassa 2000 52.050
Totaal biomassa 2005 85.670
Totaal biomassa 2010 119.615
Totaal biomassa 2015 114.771
Totaal biomassa 2018 128.176
Totaal biomassa 2019 149.033
Totaal biomassa 2020 176.064
Afvalverbrandingsinstallaties 1990 13.205
Afvalverbrandingsinstallaties 1995 15.450
Afvalverbrandingsinstallaties 2000 25.512
Afvalverbrandingsinstallaties 2005 26.659
Afvalverbrandingsinstallaties 2010 34.208
Afvalverbrandingsinstallaties 2015 40.770
Afvalverbrandingsinstallaties 2018 38.657
Afvalverbrandingsinstallaties 2019 38.480
Afvalverbrandingsinstallaties 2020 38.845
Bij- en meestoken biomassa in centrales 1990
Bij- en meestoken biomassa in centrales 1995 33
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2000 1.755
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2005 30.522
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2010 28.545
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2015 4.675
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2018 5.674
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2019 15.525
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2020 40.359
Totaal biomassaketels bedrijven 1990 2.165
Totaal biomassaketels bedrijven 1995 2.424
Totaal biomassaketels bedrijven 2000 5.545
Totaal biomassaketels bedrijven 2005 7.629
Totaal biomassaketels bedrijven 2010 18.202
Totaal biomassaketels bedrijven 2015 25.451
Totaal biomassaketels bedrijven 2018 30.560
Totaal biomassaketels bedrijven 2019 35.156
Totaal biomassaketels bedrijven 2020 39.179
Totaal biomassa huishoudens 1990 12.851
Totaal biomassa huishoudens 1995 13.347
Totaal biomassa huishoudens 2000 14.027
Totaal biomassa huishoudens 2005 15.664
Totaal biomassa huishoudens 2010 17.099
Totaal biomassa huishoudens 2015 16.743
Totaal biomassa huishoudens 2018 16.446
Totaal biomassa huishoudens 2019 16.278
Totaal biomassa huishoudens 2020 16.168
Totaal biogas 1990 2.376
Totaal biogas 1995 4.897
Totaal biogas 2000 5.211
Totaal biogas 2005 5.095
Totaal biogas 2010 11.984
Totaal biogas 2015 13.693
Totaal biogas 2018 13.846
Totaal biogas 2019 15.157
Totaal biogas 2020 17.183
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 1990
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 1995
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2000
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2005 101
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2010 9.577
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2015 13.439
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 22.993
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019 28.437
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2020 24.329
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per december 2021:
Definitieve cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021:
De omschrijving 'Biomassaketels bedrijven, elektriciteit' is 'Biomassaketels bedrijven, WKK' geworden; tevens is de toelichting aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.