Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Opleiding en arbeidsmarkt in de zorg Verpleegkundigen werkzaam in de zorg (aantal)
2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- gediplomeerden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- verstrekte geneesmiddelen;
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
- personen werkzaam in de gezondheidszorg1
Voor uitgaven aan zorg zijn de cijfers over 2021 voorlopig en de cijfers over 2019 en 2020 nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:
- geboorte naar leeftijd moeder;
- doodsoorzaken;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 24 weken of meer;
- gezonde levensverwachting;
- verstrekte geneesmiddelen;
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- jeugdzorg;
- gemiddelde afstand tot voorzieningen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.


Wijzigingen per 14 juli 2022:
Een nieuwe reeks is toegevoegd voor ziekenhuisopnamen voor COVID19.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juli 2023 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Opleiding en arbeidsmarkt in de zorg
Verpleegkundigen werkzaam in de zorg
In het BIG-register ingeschreven personen die een opleiding verpleegkunde hebben afgerond en die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector.
Personen kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Nederlandse zorgsector
Organisaties met een code uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).

BIG-register
Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register.