Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal)
I Horeca 2018 1e kwartaal 55.755
I Horeca 2018 2e kwartaal 55.840
I Horeca 2018 3e kwartaal 56.350
I Horeca 2018 4e kwartaal 57.140
I Horeca 2019 1e kwartaal 57.990
I Horeca 2019 2e kwartaal 58.470
I Horeca 2019 3e kwartaal 58.810
I Horeca 2019 4e kwartaal 60.595
I Horeca 2020 1e kwartaal* 61.780
I Horeca 2020 2e kwartaal* 62.800
55 Logiesverstrekking 2018 1e kwartaal 8.660
55 Logiesverstrekking 2018 2e kwartaal 8.690
55 Logiesverstrekking 2018 3e kwartaal 8.815
55 Logiesverstrekking 2018 4e kwartaal 8.940
55 Logiesverstrekking 2019 1e kwartaal 9.020
55 Logiesverstrekking 2019 2e kwartaal 9.090
55 Logiesverstrekking 2019 3e kwartaal 9.185
55 Logiesverstrekking 2019 4e kwartaal 9.355
55 Logiesverstrekking 2020 1e kwartaal* 9.480
55 Logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 9.555
551 Hotels 2018 1e kwartaal 4.365
551 Hotels 2018 2e kwartaal 4.390
551 Hotels 2018 3e kwartaal 4.495
551 Hotels 2018 4e kwartaal 4.580
551 Hotels 2019 1e kwartaal 4.640
551 Hotels 2019 2e kwartaal 4.695
551 Hotels 2019 3e kwartaal 4.765
551 Hotels 2019 4e kwartaal 4.900
551 Hotels 2020 1e kwartaal* 4.995
551 Hotels 2020 2e kwartaal* 5.065
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2018 1e kwartaal 1.820
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2018 2e kwartaal 1.840
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2018 3e kwartaal 1.855
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2018 4e kwartaal 1.880
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2019 1e kwartaal 1.900
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2019 2e kwartaal 1.920
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2019 3e kwartaal 1.935
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2019 4e kwartaal 1.945
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 1e kwartaal* 1.970
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 2e kwartaal* 1.995
553 Kampeerterreinen 2018 1e kwartaal 2.000
553 Kampeerterreinen 2018 2e kwartaal 1.985
553 Kampeerterreinen 2018 3e kwartaal 1.980
553 Kampeerterreinen 2018 4e kwartaal 1.990
553 Kampeerterreinen 2019 1e kwartaal 1.985
553 Kampeerterreinen 2019 2e kwartaal 1.970
553 Kampeerterreinen 2019 3e kwartaal 1.975
553 Kampeerterreinen 2019 4e kwartaal 1.990
553 Kampeerterreinen 2020 1e kwartaal* 1.990
553 Kampeerterreinen 2020 2e kwartaal* 1.980
559 Overige logiesverstrekking 2018 1e kwartaal 475
559 Overige logiesverstrekking 2018 2e kwartaal 475
559 Overige logiesverstrekking 2018 3e kwartaal 485
559 Overige logiesverstrekking 2018 4e kwartaal 490
559 Overige logiesverstrekking 2019 1e kwartaal 495
559 Overige logiesverstrekking 2019 2e kwartaal 500
559 Overige logiesverstrekking 2019 3e kwartaal 510
559 Overige logiesverstrekking 2019 4e kwartaal 520
559 Overige logiesverstrekking 2020 1e kwartaal* 525
559 Overige logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 520
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 1e kwartaal 47.095
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 2e kwartaal 47.150
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 3e kwartaal 47.530
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 4e kwartaal 48.200
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 1e kwartaal 48.975
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 2e kwartaal 49.385
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 3e kwartaal 49.625
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 4e kwartaal 51.240
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 1e kwartaal* 52.300
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 2e kwartaal* 53.245
56101 Restaurants 2018 1e kwartaal 13.765
56101 Restaurants 2018 2e kwartaal 13.760
56101 Restaurants 2018 3e kwartaal 13.865
56101 Restaurants 2018 4e kwartaal 13.960
56101 Restaurants 2019 1e kwartaal 14.075
56101 Restaurants 2019 2e kwartaal 14.080
56101 Restaurants 2019 3e kwartaal 14.115
56101 Restaurants 2019 4e kwartaal 14.310
56101 Restaurants 2020 1e kwartaal* 14.380
56101 Restaurants 2020 2e kwartaal* 14.405
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 1e kwartaal 13.710
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 2e kwartaal 13.710
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 3e kwartaal 13.755
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 4e kwartaal 13.970
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 1e kwartaal 14.110
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 2e kwartaal 14.060
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 3e kwartaal 13.990
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 4e kwartaal 14.430
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2020 1e kwartaal* 14.495
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2020 2e kwartaal* 14.515
5621 Eventcatering 2018 1e kwartaal 8.975
5621 Eventcatering 2018 2e kwartaal 9.175
5621 Eventcatering 2018 3e kwartaal 9.425
5621 Eventcatering 2018 4e kwartaal 9.830
5621 Eventcatering 2019 1e kwartaal 10.330
5621 Eventcatering 2019 2e kwartaal 10.910
5621 Eventcatering 2019 3e kwartaal 11.290
5621 Eventcatering 2019 4e kwartaal 12.220
5621 Eventcatering 2020 1e kwartaal* 13.155
5621 Eventcatering 2020 2e kwartaal* 14.210
5629 Kantines en contractcatering 2018 1e kwartaal 1.140
5629 Kantines en contractcatering 2018 2e kwartaal 1.135
5629 Kantines en contractcatering 2018 3e kwartaal 1.150
5629 Kantines en contractcatering 2018 4e kwartaal 1.150
5629 Kantines en contractcatering 2019 1e kwartaal 1.155
5629 Kantines en contractcatering 2019 2e kwartaal 1.145
5629 Kantines en contractcatering 2019 3e kwartaal 1.140
5629 Kantines en contractcatering 2019 4e kwartaal 1.150
5629 Kantines en contractcatering 2020 1e kwartaal* 1.160
5629 Kantines en contractcatering 2020 2e kwartaal* 1.130
563 Cafés 2018 1e kwartaal 9.505
563 Cafés 2018 2e kwartaal 9.370
563 Cafés 2018 3e kwartaal 9.330
563 Cafés 2018 4e kwartaal 9.290
563 Cafés 2019 1e kwartaal 9.305
563 Cafés 2019 2e kwartaal 9.190
563 Cafés 2019 3e kwartaal 9.095
563 Cafés 2019 4e kwartaal 9.130
563 Cafés 2020 1e kwartaal* 9.115
563 Cafés 2020 2e kwartaal* 8.990
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.