Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Ondergewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Normaal gewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%) Opgegeven lengte, 20 jaar of ouder (cm) Opgegeven gewicht, 20 jaar of ouder (kg)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 1990 3,6 66,4 30,0 24,4 5,6 172,8 72,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2000 2,7 59,6 37,7 29,6 8,1 174,0 75,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2010 2,3 56,0 41,7 31,9 9,8 174,2 77,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 2,5 53,1 44,4 32,4 12,1 174,2 78,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 2,1 53,3 44,5 31,9 12,6 174,2 78,3
Mannen Totaal Waarde 1990 2,6 63,6 33,8 28,8 5,0 178,8 78,4
Mannen Totaal Waarde 2000 1,9 57,8 40,3 33,1 7,2 180,4 82,0
Mannen Totaal Waarde 2010 1,9 52,1 46,0 37,2 8,9 180,8 83,8
Mannen Totaal Waarde 2020 2,3 50,5 47,2 36,5 10,7 181,1 84,6
Mannen Totaal Waarde 2021 1,7 51,9 46,4 35,9 10,5 181,1 84,6
Vrouwen Totaal Waarde 1990 4,6 69,0 26,4 20,3 6,2 167,1 66,2
Vrouwen Totaal Waarde 2000 3,4 61,4 35,2 26,1 9,1 167,7 69,3
Vrouwen Totaal Waarde 2010 2,6 59,9 37,4 26,6 10,8 167,6 70,2
Vrouwen Totaal Waarde 2020 2,8 55,6 41,6 28,3 13,4 167,4 71,7
Vrouwen Totaal Waarde 2021 2,6 54,7 42,7 28,0 14,7 167,5 72,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de lengte en het gewicht van de Nederlander en over het vóórkomen van onder- en overgewicht.
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 29 maart 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2023.

Toelichting onderwerpen

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1.  Ondergewicht: BMI < 18,5
2.  Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3.  Overgewicht: BMI >= 25,0
a.  Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b.  Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.
Ondergewicht
Percentage personen met een BMI van minder dan 18,5 kg/m2.
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Voor personen jonger dan 18 jaar corresponderen deze waarden met een BMI-waarde van 17,0 kg/m2 voor volwassenen. Voor 18- en 19-jarigen zijn de grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen.
Normaal gewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 18,5 tot 25,0 kg/m2.
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden voor ondergewicht. Voor personen jonger dan 18 jaar corresponderen deze grenswaarden met een BMI-waarde van 17,0 kg/m2 voor volwassenen. Voor 18- en 19-jarigen zijn de grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. Voor overgewicht gelden voor personen die jonger zijn dan 18 jaar andere grenswaarden. Deze grenswaarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Opgegeven lengte, 20 jaar of ouder
Het gemiddelde van de eigen opgave van de lengte van de respondenten van 20 jaar of ouder in cm zonder schoenen.
Opgegeven gewicht, 20 jaar of ouder
Het gemiddelde van de eigen opgave van het lichaamsgewicht van de respondenten van 20 jaar of ouder in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.