Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Betalingsplichtigen Perioden Totaal milieubelastingen en -heffingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Totale opbrengst milieubelastingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Totaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Totale opbrengst milieuheffingen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2012* 23.189 18.579 4.353 14.223 4.610
A-U Alle economische activiteiten 2012* 8.405 7.344 1.969 5.372 1.061
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 344 309 227 79 35
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 2.298 1.932 804 1.129 366
B Delfstoffenwinning 2012* 24 17 7 10 6
C Industrie 2012* 1.967 1.677 684 994 289
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 434 301 215 86 134
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 35 17 8 9 19
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 121 102 81 22 19
16 Houtindustrie 2012* 13 11 6 5 2
17 Papierindustrie 2012* 72 62 55 7 10
18 Grafische industrie 2012* 35 29 20 9 6
19 Aardolie-industrie 2012* 568 561 43 518 7
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012* 400 362 121 241 38
20 Chemische industrie 2012* 377 346 109 238 31
21Farmaceutische industrie 2012* 22 16 13 3 7
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 80 66 46 20 15
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 36 32 25 7 5
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 44 34 21 13 10
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 141 118 84 34 23
24 Basismetaalindustrie 2012* 72 58 51 7 14
25 Metaalproductenindustrie 2012* 69 60 34 27 9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2012* 41 28 18 11 13
28 Machine-industrie 2012* 55 46 24 22 9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 37 32 21 11 5
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 53 44 23 21 10
D Energievoorziening 2012* 69 60 55 5 9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 238 177 58 119 61
F Bouwnijverheid 2012* 221 182 15 167 40
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 47 40 4 36 7
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 40 33 3 30 7
43 Gespecialiseerde bouw 2012* 135 109 8 101 26
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 2.467 2.207 411 1.796 260
G Handel 2012* 900 786 251 535 114
45 Autohandel en -reparatie 2012* 202 189 37 152 13
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 480 421 115 306 59
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 218 176 99 77 42
H Vervoer en opslag 2012* 1.396 1.310 65 1.245 87
49 Vervoer over land 2012* 1.141 1.132 29 1.103 9
50 Vervoer over water 2012* 44 42 1 41 2
51 Vervoer door de lucht 2012* 74 25 4 21 49
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 94 79 28 51 15
53 Post en koeriers 2012* 44 31 3 28 13
I Horeca 2012* 170 112 95 17 59
J Informatie en communicatie 2012* 127 105 36 69 22
K Financiële dienstverlening 2012* 206 187 34 153 19
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 63 35 8 27 28
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 1.753 1.688 94 1.594 64
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 258 222 61 161 36
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 1.494 1.466 33 1.433 28
O-Q Overheid en zorg 2012* 727 543 256 287 184
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 346 278 84 194 68
P Onderwijs 2012* 129 96 53 43 33
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012* 252 169 119 50 83
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012* 200 156 84 72 44
R Cultuur, sport en recreatie 2012* 118 88 50 38 29
S Overige dienstverlening 2012* 82 67 34 33 15
T Huishoudens 2012* 0 0 0 0 0
U Extraterritoriale organisaties 2012*
Totaal particuliere huishoudens 2012* 14.240 10.724 2.337 8.387 3.516
Totaal niet-ingezetenen 2012* 544 511 47 464 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.

De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.

De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel:
Milieubelastingen en -heffingen; opbrengst naar betalingsplichtige. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal milieubelastingen en -heffingen
Opbrengst milieubelastingen
Belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs. De opbrengsten van deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen. Voorbeelden van milieubelastingen zijn accijnzen op benzine, motorrijtuigenbelasting, energiebelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM).
Totale opbrengst milieubelastingen
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de volgende productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen, energie, verpakkingen en vliegtuigpassagiers. Deze belastingen zijn onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen op milieugrondslag
Belastingen m.b.t. mobiliteit
Verzamelnaam voor diverse belastingen met betrekking tot mobiliteit die men ook tot de milieubelastingen zou kunnen rekenen. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine en overige minerale oliën, motorrijtuigenbelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Deze belastingen maken geen onderdeel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit
Opbrengst milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totale opbrengst milieuheffingen