Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008


Deze tabel gaat over de financiële gegevens (zoals bedrijfslasten en -opbrengsten) en werkgelegenheid van bedrijven in Nederland waarover een institutionele eenheid in het buitenland zeggenschap heeft. De gegevens sluiten aan bij de statistiek "Foreign Affiliates Statistics" (FATS) van (Eurostat).

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93) en het land van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI).

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak'. Zie paragraaf 3.

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI '93) Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI) Perioden Werkzame personenAantal werkzame personen (x 1 000)
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2006 4.385
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2007 4.550
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap Nederland 2008 4.633
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2006 709
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2007 704
Business Economy, sectie C-K exclusief J Uiteindelijke zeggenschap buitenland 2008 806
Bron: CBS.
Verklaring van tekens