Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Perioden Regio's Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Alle geiten 500 stuks of meer (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten Melkgeiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Melkgeiten 500 stuks of meer (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten Overige geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Overige geiten 500 stuks of meer (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Alle geiten 500 stuks of meer (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten Melkgeiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Melkgeiten 500 stuks of meer (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten Overige geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 1 tot 20 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 20 tot 50 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 50 tot 100 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 100 tot 200 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 200 tot 500 stuks (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Overige geiten 500 stuks of meer (aantal)
2000 Nederland 178.571 11.609 2.375 2.412 8.009 57.106 97.060 98.077 1.688 772 2.078 8.263 59.550 25.726 80.494 10.544 2.551 4.548 17.380 27.990 17.481 3.795 3.338 78 34 52 166 127 838 510 25 28 57 178 40 3.423 3.037 82 65 120 98 21
2005 Nederland 291.891 14.856 1.923 1.682 4.639 34.793 233.998 172.159 1.268 486 1.533 3.664 49.586 115.622 119.732 14.120 2.565 3.625 14.172 43.952 41.298 4.552 4.079 69 24 33 98 249 733 372 14 21 26 140 160 4.318 3.888 89 52 95 150 44
2010 Nederland 352.828 13.021 2.641 1.858 4.246 29.640 301.422 247.983 1.025 511 1.008 3.836 32.816 208.787 104.845 13.117 3.484 3.327 9.672 31.346 43.899 3.719 3.216 90 27 29 88 269 580 217 16 13 26 96 212 3.568 3.186 118 48 66 97 53
2017 Nederland 532.872 7.713 1.525 1.510 3.936 23.405 494.783 376.421 485 375 367 3.623 24.733 346.838 156.451 7.738 2.207 3.397 8.945 43.728 90.436 2.660 2.167 53 22 26 65 327 508 117 12 6 25 69 279 2.533 2.135 72 47 60 131 88
2018 Nederland 587.856 9.047 2.381 1.672 3.472 21.997 549.287 431.228 546 528 721 3.858 24.216 401.359 156.628 8.912 3.209 3.418 13.163 55.859 72.067 2.973 2.442 82 24 25 61 339 595 177 16 11 26 66 299 2.835 2.341 105 48 87 171 83
2019 Nederland 614.645 9.543 2.163 2.026 2.872 17.570 580.471 456.561 614 542 1.052 3.735 20.194 430.424 158.084 9.290 2.975 3.844 13.752 57.264 70.959 3.043 2.516 74 28 21 52 352 584 167 16 14 24 54 309 2.913 2.420 96 50 90 177 80
2020 Nederland 632.616 9.658 2.489 1.760 4.035 16.993 597.681 476.211 618 379 650 3.301 17.122 454.141 156.405 9.460 3.200 3.685 14.046 57.260 68.754 3.052 2.518 82 24 28 48 352 569 156 12 9 23 46 323 2.944 2.443 103 49 94 177 78
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, naar klassenindeling op regioniveau.

Voor alle onderwerpen kan zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven worden geselecteerd.
Omdat de oppervlakte waarop gewassen worden geteeld, evenals het aantal dieren dat wordt gehouden, per gewasgroep/diersoort verschilt zijn de klassenindelingen verschillend. De klassengrenzen zijn gebaseerd op een evenwichtige verdeling van het aantal bedrijven met de betreffende gewasgroep/diersoort.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 maart 2021: de cijfers van 2020 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Totaal aantal dieren van het geselecteerde type, per omvangsklasse.
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Alle geiten
Geiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer
Melkgeiten
Melkgeiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer
Overige geiten
Overige geiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer
Aantal bedrijven
Totaal aantal bedrijven met het geselecteerde gewas, grondgebruik, of diertype, per omvangsklasse.
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Alle geiten
Geiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer
Melkgeiten
Melkgeiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer
Overige geiten
Overige geiten, totaal
1 tot 20 stuks
20 tot 50 stuks
50 tot 100 stuks
100 tot 200 stuks
200 tot 500 stuks
500 stuks of meer