Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2010-2059

Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2010-2059

Perioden Totaal alle vrouwen (aantal) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Azië (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Latijns-Amerika (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Marokko (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Suriname (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Turkije (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) 26 EU-landen (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig Europa (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Indonesië (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig buiten Europa (aantal)
2010 1,76 1,79 2,53 1,72 1,67 2,87 1,84 1,75 1,89 1,51 1,58 1,40 1,27
2015 1,75 1,78 2,39 1,63 1,72 2,79 1,78 1,75 1,85 1,50 1,50 1,40 1,23
2020 1,75 1,78 2,28 1,60 1,75 2,68 1,75 1,75 1,83 1,50 1,45 1,40 1,20
2025 1,75 1,78 2,19 1,60 1,75 2,54 1,75 1,75 1,82 1,50 1,42 1,40 1,20
2030 1,75 1,78 2,12 1,60 1,75 2,40 1,75 1,75 1,82 1,50 1,40 1,40 1,20
2035 1,75 1,78 2,07 1,60 1,75 2,26 1,75 1,75 1,83 1,50 1,40 1,40 1,20
2040 1,75 1,79 2,03 1,60 1,75 2,14 1,75 1,75 1,84 1,50 1,40 1,40 1,20
2050 1,75 1,79 2,00 1,60 1,75 2,00 1,75 1,75 1,85 1,50 1,40 1,40 1,20
2055 1,75 1,78 2,00 1,60 1,75 2,00 1,75 1,75 1,85 1,50 1,40 1,40 1,20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de
autochtone en allochtone bevolking. Vruchtbaarheid van
autochtone moeders (incl. 2e generatie) en van 1e generatie
allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in en buiten Nederland geboren
vrouwen.
Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie)
Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Totaal 1e generatie vrouwen
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Niet-westers allochtoon (1e generatie)
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Totaal voormalige Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westers allochtoon (1e generatie)
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
26 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007): België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.