Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatie Seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 april 68,5 68,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 mei 68,8 68,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juni 69,0 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juli 69,1 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 augustus 69,1 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 september 68,8 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 oktober 69,0 69,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 november 69,0 68,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 december 69,1 69,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 januari 68,9 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 februari 69,0 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 maart 68,9 69,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 april 67,7 67,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers van april 2021 zijn voorlopig.
Alle andere cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2021:
De voorlopige cijfers van april 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Het aandeel van de seizoengecorrigeerde werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.