Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Bruto arbeidsparticipatie Seizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatie Seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2003 1e kwartaal 69,8 66,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2003 2e kwartaal 69,8 65,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2003 3e kwartaal 69,8 65,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2003 4e kwartaal 69,8 65,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2004 1e kwartaal 69,8 65,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2004 2e kwartaal 70,0 65,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2004 3e kwartaal 69,9 65,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2004 4e kwartaal 70,0 65,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2005 1e kwartaal 70,1 65,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2005 2e kwartaal 70,4 65,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2005 3e kwartaal 70,4 65,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2005 4e kwartaal 70,6 65,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2006 1e kwartaal 70,5 65,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2006 2e kwartaal 70,4 66,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2006 3e kwartaal 70,5 66,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2006 4e kwartaal 71,0 66,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2007 1e kwartaal 71,4 67,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2007 2e kwartaal 71,7 67,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2007 3e kwartaal 72,0 68,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2007 4e kwartaal 72,1 68,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2008 1e kwartaal 72,4 68,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2008 2e kwartaal 72,7 69,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2008 3e kwartaal 72,7 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2008 4e kwartaal 72,9 69,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2009 1e kwartaal 73,2 69,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2009 2e kwartaal 73,0 69,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2009 3e kwartaal 72,8 68,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2009 4e kwartaal 72,6 68,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2010 1e kwartaal 72,4 67,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2010 2e kwartaal 72,4 68,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2010 3e kwartaal 72,4 68,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2010 4e kwartaal 72,4 68,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2011 1e kwartaal 72,0 67,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2011 2e kwartaal 71,8 67,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2011 3e kwartaal 72,1 67,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2011 4e kwartaal 72,7 68,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2012 1e kwartaal 72,7 67,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2012 2e kwartaal 72,7 67,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2012 3e kwartaal 72,7 67,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2012 4e kwartaal 72,7 67,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2013 1e kwartaal 72,7 67,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2013 2e kwartaal 72,7 66,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2013 3e kwartaal 72,7 66,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2013 4e kwartaal 72,7 66,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2014 1e kwartaal 72,3 66,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2014 2e kwartaal 72,1 66,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2014 3e kwartaal 72,1 66,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2014 4e kwartaal 72,4 66,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2015 1e kwartaal 72,5 66,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2015 2e kwartaal 72,4 66,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2015 3e kwartaal 72,3 66,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2015 4e kwartaal 72,3 66,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2016 1e kwartaal 72,1 66,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2016 2e kwartaal 72,3 67,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2016 3e kwartaal 72,2 67,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2016 4e kwartaal 72,1 67,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2017 1e kwartaal 72,1 67,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2017 2e kwartaal 72,1 67,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2017 3e kwartaal 72,3 68,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2017 4e kwartaal 72,2 68,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 1e kwartaal 72,3 68,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 2e kwartaal 72,5 68,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 3e kwartaal 72,8 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2018 4e kwartaal 73,0 69,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 1e kwartaal 73,2 69,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 2e kwartaal 73,2 70,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 3e kwartaal 73,3 70,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 4e kwartaal 73,5 70,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 1e kwartaal 73,4 70,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 2e kwartaal 72,6 69,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 3e kwartaal 73,3 69,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 4e kwartaal 73,4 69,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 mei 2022:
De cijfers over de maand april 2022 zijn toegevoegd.
De cijfers voor het 1e kwartaal van 2022 zijn gecorrigeerd. per abuis was voor de niet-beroepsbevolking, bruto- en nettoarbeidsparticipatie met onjuiste bevolkingsaantallen gerekend

Wijzigingen per 20 januari 2022:
De cijfers over de maand december, het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers doorgevoerd voor de verslagjaren 2003 tot en met 2021.
Voor meer informatie over deze revisie, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Het aandeel van de seizoengecorrigeerde (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Het aandeel van de seizoengecorrigeerde werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.